Avløpskonferansen 2023 - små avløp, store utfordringer

Avløpskonferansen 2023 - små avløp, store utfordringer

Sandfilter

Konferansen arrangeres 23. - 24. mai 2023.

NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi, NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Norsk Vann arrangerer Avløpskonferansen 2023 – små avløp, store utfordringer på Campus Ås.

Vårt mål er at Avløpskonferansen på Ås skal være en møteplass for de ulike aktører som jobber med vann- og avløpsløsninger i spredt bebyggelse. Vi jobber for at konferansen i mai 2023 skal bli interessant rent faglig, men også at det skal bli en hyggelig sosial møteplass for de ulike aktører i bransjen.

Mye bra arbeid er gjort de senere årene når det gjelder opprydding i avløpssituasjonen i spredt bebyggelse, men det er fortsatt mange utfordringer å ta tak i. Vi håper vi i løpet av konferansen får satt søkelys på de utfordringer som er, samtidig som vi får frem gode erfaringer som er gjort fra de ulike aktører.

Program for konferansen i 2023 er ennå ikke fastsatt. Har du innspill til temaer du mener er aktuelle eller spesielt interessante, gi oss tilbakemelding i «Meld din interesse» skjemaet til høyre, så tar vi det med oss i det videre arbeidet.

Program legges ut så snart det er klart.

Se kart over Campus Ås

Utstillere

Utstillerområde vil være i Vitenparken og inkluderer følgende:

  • Bord
  • Stoler
  • Tilgang til strømuttak
  • Størrelse 2,5 x 3 meter 

Den enkelte utstiller må selv ta med skjøteledning (trummel). Utstillerplass vil bli tildelt ved ankomst. Det vil ikke være mulighet til å få vann til utstillerplassen. 

Mer informasjon kommer.

Omvisning på Campus Ås

Mer informasjon kommer.

Felles middag

Deltakelse på middag er kr 1 000 per person (middagen er ikke inkl. i konferanseavgiften). Påmelding via påmeldingsskjema på konferansens nettside.
Mer informasjon kommer.

Overnatting

Mer informasjon kommer.

 

_______________

Presentasjonene fra tidligere konferanser: 

.

Foto
.