Kurs under planlegging: Økologiske skolehager og bærekraftig læring, 15 studiepoeng

Kurs under planlegging: Økologiske skolehager og bærekraftig læring, 15 studiepoeng

.

Mange fag i skolen kan kobles til erfaringslæring i hagen, noe som gir elevene tilgang til førstehånds opplevelse i naturen. Vi ønsker velkommen til et kurs som kombinerer teori og praktisk arbeid og legger et grunnlag for økologiske hager i barnehager, skoler og gårder som driver sosialt/pedagogisk arbeid (Inn på Tunet).

I dette kurset vil du lære om de pedagogiske, praktiske og organisatoriske sidene ved opparbeiding og drift av et sosial-pedagogisk hageprosjekt (skolehage, barnehage, terapihage). Kurset består av fire samlinger. Vi tar sikte på å starte neste kurs våren 2020, og med avslutning høsten 2021. Bestått eksamen gir 15 studiepoeng fra universitetet vårt.

Målgruppe for kurset er høgskolelærere, lærerstudenter, lærere, førskolelærere,

SFO–medarbeidere og bønder som ønsker å bruke kunnskap, ferdigheter og ressurser i forhold til bruk av hage og gård i skole-sammenheng. Kurset kan gi grunnlag for tilleggsnæring for bønder.

Noen stikkord:

 • Analyse av skolens/gårdens/barnehagens fysiske omgivelser
 • Øvelser: opptegning, praktiske øvelser, pedagogiske øvelser
 • Økologisk hagebruk, hvorfor økologisk?
 • Året rundt i hagen; Kompostering, jordforbedring, oppal, forskjellige plantekulturer, osv.
 • Sunn mat rett fra skolehagen; Råkost, salater, supper, desserter mm.
 • Elevbedrifter, foreldre dugnader
 • Konservering, urtesalt, urteteer, kranser, frøposer
 • Kultivering av skolens / barnehagens / gårdens uteområder
 • Utviklingspsykologi: egnete aktiviteter for ulike aldersgrupper
 • Fra erfaringslæring til læreplanen (Kunnskapsløftet og rammeplan for barnehagen)
 • Grønn Omsorg / Inn på Tunet; hagebruk som en terapeutisk/pedagogisk aktivitet.

På hver samling blir det foredrag, praktiske øvelser og presentasjoner av prosessen på den enkelte skole. Hver samling vil ha et klassetrinn som tematisk tyngdepunkt.