Kurs i prosjektledelse, 15 studiepoeng

Kurs i prosjektledelse, 15 studiepoeng

Prosjekt

Kravene til endring og til målrettet arbeid er store, enten vi arbeider i næringsliv, forvaltning eller forskning. Prosjektarbeidsformen er en hensiktsmessig måte å arbeide på når vi står overfor nye og ukjente oppgaver som er underlagt strenge krav til måloppnåelse, ressursforbruk og tidsfrister. Denne arbeidsformen blir stadig hyppigere brukt, og dyktige prosjektledere som kombinerer faglig dybde med godt lederskap er etterspurt arbeidskraft.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er ansatte innen næringsliv, offentlig forvaltning og forskning som arbeider eller skal arbeide i prosjekter. Kurset er spesielt rettet mot prosjektledere, prosjektmedarbeidere, prosjekteiere, men også deltakere i styringsgrupper og linjeledere i prosjektorienterte organisasjoner vil ha stort utbytte av opplæringen. En god del av tiden, spesielt på første samling, nyttes til planlegging av eget prosjekt. For å få fullt utbytte bør deltakerne bringe med seg et eget prosjekt eller en aktuell utviklingsoppgave. Dersom dette ikke er mulig vil vi finne en egnet samarbeidspartner blant de øvrige deltakerne.

Formål

 • ha fått teoretisk kunnskap og evne til å benytte verktøy og metoder som brukes ved forstudie, planlegging, gjennomføring, avslutning og gevinstrealisering
 • ha fått opplæring i profesjonelt prosjektarbeid og prosjektledelse, med vekt på
  • prosjekt i tidlig fase - valg av konsept
  • integrasjon og forankring av prosjektene i resten av organisasjonen
  • betydningen av å håndtere så vel strukturelle som kulturelle sider ved prosjektene
  • skape eierskap og engasjement i alle faser i prosjektet, ikke minst ved overlevering til oppdragsgiver i form av en gevinstrealiseringsplan
 • være i stand til å gjennomføre interessentanalyser, usikkerhetsvurderinger, nytte/kostnadsvurderinger, vurderinger av kvalitet og ressurs/tidsestimeringer
 • være i stand til å etablere, utvikle og lede tverrfaglige grupper til å bli velfungerende team. 

Kurset gis av

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ved Fakultet for realfag og teknologi. Lærere på kurset vil være Arnstein Moe og Asmamaw Tadege Shiferaw. 

Innhold og undervisningsopplegg

Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger, arbeid med eget prosjekt, samt arbeid i grupper og i plenum. Det blir gitt veiledning på arbeid med eget prosjekt. I perioden mellom samlingene vil deltakerne arbeide med oppgaver omkring eget prosjekt. 

Sertifisering

logotype.jpg?itok=4fc8pQR8

Opplæringen i kurset er basert på IPMA Individual Competence Baseline 4th Version (ICB4) og ISO 21500:2012, Veiledning i prosjektledelse.

Kurset er verifisert og registrert hos Norsk Forening for Prosjektledelse. Vi vil invitere NFP til å komme en kveld i løpet av kurset for å informere om IPMA-sertifisering og prosessen for å bli sertifisert. Du kan lese mer om IPMA-sertifisering på http://prosjektledelse.org/sertifisering/.  

Eksamen

Kurset avsluttes med eksamen i henhold til NMBUs regler.

Eksamen gjennomføres i form av en hjemmeoppgave knyttet til sentral teori i kurset og erfaringer fra eget prosjekt. Hjemmeoppgaven leveres på nettet, og fristen er 11. juni 2019. Bestått eksamen gir 15 studiepoeng fra universitetet. For å kunne gå opp til eksamen kreves det at obligatoriske innleveringsoppgaver gjennom kursperioden er godkjent.

Studiekompetanse

For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Det kreves minst 80% frammøte på kurset. 

Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte SEVU på telefon 67 23 03 00. 

De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset, vil få utstedt et kursbevis. 

Forkortet kurs

Deltakere som tidligere har gjennomført kurset ”Trinn 1 - Praktisk prosjektledelse” i regi av Prosjekt Forum AS, kan begynne direkte på andre kurssamling. Kursavgiften for forkortet kurs er kr 20 300.Ved stor påmelding vil deltakere som melder seg på hele kurset bli prioritert. 

Naturviterne

Medlemmer av Naturviterne får kr 2 000 i rabatt på kurset (kr 1 500 for forkortet kurs). Medlemsnummer må oppgis ved påmelding.