KOLA Viken 2016 - Økt produksjon av mat og tømmer

KOLA Viken 2016 - Økt produksjon av mat og tømmer

KOLA Viken 2016

For 12. år på rad inviterte kommunal landbruksforvaltning i Viken-fylkene til felles samling for faglig påfyll, nettverksbygging og inspirasjon.

Presentasjon av foredragene KOLA Viken 2016:

Torsdag 10. november 2016

Velkommen
v/fylkesmann i Oslo og Akershus Valgerd Svarstad Haugland og ordfører i Ullensaker Tom Staahle

Landbruk i det nasjonale bildet - kommende satsinger og føringer
v/ Viil Søyland, Landbruks- og matdepartementet

Kraftfôrbruk kontra beitebruk
v/ Anders Huus, Norges Bondelag

Frukt- og bærsatsing i Viken-fylkene
v/ Jan Meland (Frukt i fokus) og Simen Myhrene og Anne Kari Skjørdal (Oslofjorden frukt og bær)

Bynært og urbant landbruk
v/ Ellen Marie Forsberg, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Ellen Dagsrud, Fylkesmannen i Telemark, Anita Panman, Fylkesmannen i Buskerud,  Kari Mette Holm, Fylkesmannen i Vestfold, Hege Aae, Fylkesmannen i Østfold

Massivtre - hvordan påvirke tidlig i planprosessen?
v/ Ellen Solbrække, ordfører i Rakkestad og leder av massivtreprosjekt i Rakkestad kommune og Bjørn Lier, Trebruk AS

Se mulighetene rundt deg!
v/Live Skinnes - årets landbruksblogger 2015 (presentasjonen blir ikke lagt ut på nettsiden)

 
Fredag 11. november 2016

Fremtidens energiløsninger - sesonglagring av solenergi med kritisk blikk på andre energibærere
v/ Petter Heyerdahl, førstamanuensis, NMBU

Juridisk hjørne
v/Sandra Alnes, Landbruksdirektoratet

 
Jordbruk

Mulighetene i utmarksbeite og kulturlandskapspleie
v/ fjellbonden Arne Smøttebråten

Dyrevelferdssaker og avkorting i tilskudd
v/ Daniel Giske, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Anne Marie Jahr fra Mattilsynet

Rullering av RMP
v/ Bjørg Torsteinsrud, Ål kommune, Johannes Martin Eriksen, Trøgstad kommune
 
Skogbruk

Hogst, utmarksforvaltning og friluftsliv
v/ Bjørn Ringstad, Drammen kommune

Tettere planting og gjødsling
v/Per Guldbrand Solli, Landbruksdirektoratet

PEFC - ny skogstandard
v/Torgrim Fjellstad, Glommen Skog

 

Kola viken
Foto
.


 
Tidligere presentasjoner fra KOLA VIKEN 2011, 2012, 2013, 2014 OG 2015:

KOLA VIKEN 2015, presentasjoner

 • Vekstkraft og gründerskap
 • Innovasjon og næringsutvikling
 • Globale utfordringer – lokale løsninger
 • Skog 22
 • Mattilsynets arbeid
 • Grønn Forskning Oslofjorden
 • Hva er nytt i lovverket - 2015

 

KOLA VIKEN 2014, presentasjoner

 • Ny landbrukspolitikk
 • Aktuelt fra jordbruket
 • Aktuelt fra skogbruket
 • Landbrukets plass i beredskap
 • Arbeidstilsynet og Mattilsynets arbeid
 • Hvordan være en god rådgiver

KOLA VIKEN 2013, presentasjoner

Årets tema:

 • Rett saksbehandling
 • Aktuelt fra jordbruket
 • Aktuelt fra skogbruket
 • Arealbruk; politikk, forvaltning og utvikling
 • Klimaarbeid i kommunene
 • Klart språk

KOLA VIKEN 2012, presentasjoner

Hovedtema:
Miljø og klima, sett med landbruksøyne!

KOLA VIKEN 2011, presentasjoner

Årets fagtema:
Landbruksmeldinga, Landbrukslovene, Kontroll i jordbruket, Skog og bærekraft, Landbruket og samfunnet

 

Tidligere tema, 2005 - 2010

KOLA VIKEN 2010
Årets tema:
Næringsutvikling og verdiskaping i landbruket

KOLA VIKEN 2009
Årets tema:
Samfunn,næring og arealforvaltning

KOLA VIKEN 2008
Årets tema:
Klima og miljøforvaltning

KOLA VIKEN 2007
Årets tema:
Miljø- og arealforvalting

KOLA VIKEN 2006
Årets tema:
Forvaltningsrett og landbrukslovgivning

KOLA VIKEN 2005
Årets tema:
Utvikling og verdiskaping

Fylkesmannen i Østfold

Hege Aae
e-post: fmoshla@fylkesmannen.no
Telefon: 69 24 71 42 / 41 93 62 63

Kontaktperson SEVU

Gro Helmersen
e-post: gro.helmersen@nmbu.no
Telefon: 67 23 03 07