Kurs i anestesi og smertelindring ved forskjellige sykdomstilstander hos smådyr

Kurs i anestesi og smertelindring ved forskjellige sykdomstilstander hos smådyr

Operasjon hund

Kurset vil blant annet dekke anestesi ved hjertelidelser, endokrine lidelser, blødning eller anemi med mere. Kurset forutsetter at deltakerne har en grunnleggende forståelse siden basale emner ikke vil bli dekket. Kurset vil være delvis på engelsk.

Dette er tredje samling av et kurs i anestesi og smertebehandling for dyrepleiere, og er nyttig også for veterinærer som ønsker å oppdatere seg.

Målgruppe

Veterinærer og dyrepleiere

Undervisere

Enzo Vettorato PhD, CertVA Dip.ECVAA MRCVS er en meget inspirerende og dyktig foredragsholder. Vi er så heldige at han vil komme til oss for å undervise på dette kurset i samarbeid med våre dyktige interne anestesiologer Andreas Lervik Dip.ECVAA og Henning Andreas Haga, PhD Dip.ECVAA.

Dr Vettorato graduated from the Veterinary University of Padua – Italy – in 2003.  At the same University he completed a PhD in 2007 before moving to the Royal (Dick) School of Veterinary Studies in Edinburgh where he started a three years residency program in Veterinary Anaesthesia and Analgesia.  In 2008, he gained the RCVS Certificate in Veterinary Anaesthesia.  In February 2010, he moved to Dick White Referrals where is currently working as Consultant Anaesthetist. In December 2010 he became European Specialist in Veterinary Anaesthesia and Analgesia. From January 2012 he is also working as Consultant Anaesthetist at the Newmarket Equine Hospital.

Dr Vettorato is member of the Association of Veterinary Anaesthetists and author of several international publications. His main interests are pain management, loco-regional anaesthetic techniques and evaluation of quality of recovery in horses.

 Faglig ansvar

Professor Henning Andreas Haga, PhD, ECVAA, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Veterinærhøgskolen NMBU

Førstelektor Andreas Lervik, Dipl. ECVAA, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Veterinærhøgskolen, NMBU