Kompetanse for kvalitet (Kfk)

Kompetanse for kvalitet (Kfk)

NMBU – Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) tilbyr studier i matematikk og naturfag for lærere på 8.-13. trinn med mulighet for gode økonomiske støtteordninger!

Til lærere som er interessert i videreutdanning i matematikk og naturfag!

Ønsker du videreutdanning i matematikk og naturfag? Benytt deg av tilbudene ved NMBU. 

 

Gjennom videreutdanningsprogrammet for lærere - Kompetanse for kvalitet (KFK) kan lærere ta videreutdanning ved at skolen får dekket en stor andel av vikarutgiftene.