Kurs i småfemedisin og flokkhelse, 10 studiepoeng

Kurs i småfemedisin og flokkhelse, 10 studiepoeng

Sauer på beite

Svært mange praktiserende veterinærer har småfe som en større eller mindre del av praksisen. Småfeet er viktig for Norge, og god småfehelse er avgjørende for dyrevelferd og økonomi i saueholdet. Nye sykdommer, nye diagnostiske og terapeutiske muligheter m.m. nødvendiggjør en faglig oppdatering.

 

Dette modulkurset holdes over to dager i september/oktober hver høst i tre år.  3. modul i dette kurset har dessverre blitt utsatt flere ganger pga pandemi og sykdom hos faglig ansvarlig. Siste og 3. modul vil derfor gjennomføres 20. - 21. september 2022. 

Samlingene vil foregå på Veterinærhøgskolens seksjon på Sandnes over to dager med gjennomganger/forelesninger og relativt mye praktisk arbeid. Det er mulighet for overnatting i Veterinærhøgskolens studentleiligheter på Høyland. Deltagere som forplikter seg til å delta på alle tre samlingene, og betaler samlet registreringsavgift ved påmelding, vil etter å ha bestått de tre deleksamenene få 10 studiepoeng. Deleksamen vil være obligatoriske hjemmeoppgaver etter hver modul. Alle deltagerne får et kursbevis etter hver modul. Undervisere er ansatte ved Veterinærhøgskolen, med involvering av enkelte eksterne fagpersoner for de siste modulene. 

Målgruppe

Veterinærer som har småfe i sin praksis eller i sitt arbeidsområde.

Læringsmål

Kunnskap og forståelse

  • Kunnskap i praktisk diagnostikk og patologi og forståelse av betydningen av adekvat prøvetaking. Vurdering av prøveresultater. Videre god kunnskap om sjukdommer forårsaket av endoparasitter og oppdatert forståelse for resistens, forebygging og behandling i flokken. Oppdatert kunnskap om ernæring og opptreden av ernæringssjukdommer, moderne behandling og forebygging i flokken.

Ferdigheter

  • Utføre gode feltobduksjoner og adekvate prøveuttak, foreta resultatbedømmelser, kunne behandle og forebygge de relevante sjukdommene med oppdatert kunnskap og moderne «verktøy».

Holdninger og etikk

  • God dyrevelferd er viktig i småfeholdet, og holdninger som fremmer dette vil være grunnleggende for kurset.

Modul 1

Småfediagnostikk:
Feltobduksjon og patologi for praktiserende veterinærer


Foto: Clare Phytian

 
Tid: 26. - 27. september 2018
Kursleder: Førsteamanuensis Cecilie Ersdal 
 
Program: Korte innledninger og forelesninger om aktuelle undertema med etterfølgende praktisk arbeid og demonstrasjoner på obduksjonssalen. 

Tema vil være obduksjoner og prøveuttak, dvs. demonstrasjon og arbeid med egne kasus, klinisk patologi og diagnostikk i praksis. Hovedfokus vil være diagnostikk av vanlig forekommende sykdommer i de forskjellige organsystemene og diagnostikk av kasteårsaker. Det praktiske arbeidet vil tilrettelegges etter hvilke kasus som kommer inn til obduksjon i den aktuelle perioden. 

Det vil også være demonstrasjoner og obduksjon av arkivmateriale (frosset materiale som har kommet inn tidligere i sesongen). 

Det vil bli gitt korte oversikter over smittsomme og meldepliktige sykdommer (eksempelvis scrapie, mædi, ondartet fotråte, munn og klauvsjuke) og diagnostikk av fremmede og nye sjukdommer som veterinærene må være på vakt overfor (blåtunge, enzootisk abort, Psoroptes skabb, andre). Diagnostiske metoder vil bli gjennomgått, sammen med krav til materiale for forskjellige tester og undersøkelser, og vurdering av resultater.

Maks. antall deltagere: 20

Modul 2

Endoparasitter hos småfe
Tid: 23. - 24. september 2019
Kursleder: Professor Snorre Stuen 

Program: Korte innledninger og forelesninger om aktuelle undertema med øvelser og praktisk arbeid i sauehuset på Høyland, på laboratoriet, i obduksjonsrommet og i saueflokker i nabolaget. 

Tema vil være prøveuttak og eggtellinger av magetarm parasitter, diagnostikk av parasitter i lunge og andre organer, resistensundersøkelse, blodparasitter mm. Nyere metodikk og forskningsresultater, krav til materiale, vurdering av resultater mm vil bli gjennomgått. Behandling og forebygging av parasittsjukdommer og resistensutvikling i flokksammenheng vil bli belyst.  

Maks. antall deltagere: 30 

Modul 3

Mineraler og sporstoffstatus hos småfe – gode råd for sauepraktikeren                         
Tid: 20. -21. september 2022
Kursleder: Professor Erik Georg Granquist

Program: Forelesninger og oversikter vedrørende helseplanlegging 

Temaet er vurdering av viktige mineraler og sporstoff i saueproduksjonen, slik som kobber, kobolt og selen, samt resultater fra oppdatert forskning. Deltagerne skal kunne oppdage og gjenkjenne vanlige kliniske tegn på sporstoffmangel, vurdere sporstoffstatus på forskjellige stadier i produksjonen ved hjelp av diagnostiske tester og kasusundersøkelser, samt kunne diskutere relevante sporstofftilskudd. Fokus vil være på diagnostikk, resultatbasert tilnærming og forebygging i flokk.

Både interne og eksterne forelesere vil bli involvert i kurset. Obs: dette kurset er både på engelsk og norsk.  Kurset kombinerer forelesninger med klasseroms-baserte diskusjoner og kasusframstillinger.

  • Program legges ut så snart det er klart

Maks antall deltagere: 20

Undervisning

Det er obligatorisk deltakelse i all undervisning og praktisk arbeid for å få bevitnelse med studiepoeng (10 poeng) på slutten av de tre modulene. Etter hver samling får deltakerne en hjemmeoppgave som det er obligatorisk å gjennomføre. Frist for innlevering av første hjemmeoppgave er ikke avklart. Hver oppgave blir en deleksamen som må være godkjent av faglærer for å kunne bestå den aktuelle modulen.

Eksamen

Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til NMBU sine regler. Etter hver modul blir det en deleksamen i form av en innleveringsoppgave, som evalueres med bestått/ikke bestått. For å få studiepoeng og godkjent hele modulkurset, må alle tre deleksamener være bestått. De som består deleksamen etter hver enkeltsamling, vil få utstedt kursbevis.

Faglig ansvar

Institutt for Produksjonsdyrmedisin, Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse, Høyland, Sandnes, ved professor Snorre Stuen, er faglig ansvarlig for kurset.

Overnatting

Losji i studentrom på Høyland tilbys alle deltagerne til rimelig pris. Til dette kurset praktiserer vi «førstemann til mølla – prinsippet» ved tildeling av plasser etter påmelding til kurset.

  • Overnatting på studentrom på Høyland på flersengsrom, kr 300 per natt per person
  • Overnatting på studentrom på Høyland på enerom, kr 500 per natt per person

Vi tar forbehold om prisendring.

Andre overnattingsmuligheter:

Kronen gård – nærmest NMBU Sandnes, men må ha bil eller ta taxi www.kronenhotels.no/kronen-gaard/

Quality Hotel Residence – Sandnes sentrum (ta buss rett ved hotellet) www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/sandnes/quality-hotel-residence/

Hotel Sverre – Sandnes sentrum (ta buss) www.kronenhotels.no/hotel-sverre/

GamlaVærket – Sandnes sentrum (ta buss) www.kronenhotels.no/gamlavaerket

Transport til NMBU Sandnes

Den nærmeste flyplassen er Sola (Stavanger). www.avinor.no/en/airport/stavanger-airport/

Taxi fra flyplassen tar ca 15 minutter og koster ca 500 kr.

Den nærmeste jernbanestasjonen er Sandnes sentrum. www.banenor.no/Jernbanen/Stasjonssok/-S-/Sandnes/

Det går tog til og fra Stavanger/Sandnes omtrent hvert 25 minutt. Taxi fra Sandnes stasjon til NMBU Sandnes tar ca 5 minutter. 

Buss nr 23 går fra busstasjonen (Ruter) i Sandnes, som ligger ved siden av togstasjonen, til Høyland kirke. Det er mindre enn 5 minutter å gå fra Høyland kirke til NMBU Sandnes. Bussene går omtrent en gang i halvtimen.  www.kolumbus.no/en/travelplanner/

Hvis du føler deg sprek, er det ca 35 minutter å gå fra jernbanestasjonen i Sandnes, til NMBU Sandnes.