Kurs under planlegging: 3D-modellering og visualisering for landskapsarkitektur og planlegging

Kurs under planlegging: 3D-modellering og visualisering for landskapsarkitektur og planlegging

Kurset er lagt opp som en arena der man kan arbeide med ulike tema, verktøy og teknikker knyttet opp mot bruk av 3D-modellering og visualiseringer i landskapsdesign og –planlegging. Det vil være en kombinasjon av forelesninger og øvelser i datalab.

Dette kurset har blitt kjørt tidligere og med gode tilbakemeldinger. Vi vurderer å sette opp kurset igjen, men tidspunktet er ikke avklart.

Mål med kurset

Målsetningen med kurset er å utforske potensialet og utfordringene ved bruk av 3D-modelling og -visualisering i interaksjon med landskap, urbane systemer og dynamikk, arkitektur og byggeprosessen. Det vil bli lagt vekt på «best practice» innen bruk av 3D-design for å lage designkonsepter og presentasjoner ved hjelp av det siste innen 3D-teknologi for samarbeid og kommunikasjon. Deltakerne vil få innblikk i designmetodikk som oppfordrer dem til å tenke i 3D fra et tidlig tidspunkt i designprosessen.

Etter gjennomført kurs vil deltakerne ha en oversikt over det siste innen digitale 3D-verktøy for modellering og visualisering innen landskapsdesign og planlegging. Deltakerne vil også ha opp-arbeidet seg nye ferdigheter og forståelse for hvordan disse kan brukes i egne, fremtidige prosjekter.

Deltakerne vil oppleve at læringsprosessen for å ta i bruk nye verktøy er relativt kort og ukomplisert. En designer eller planlegger vil etter kurset kunne arbeide i 3D underveis i utviklingen av designkonsepter.

Målgruppe

Kurset er utviklet med tanke på landskapsarkitekter og planleggere med noe kjennskap til 3Dmodellering i CAD.

Kursopplegg

Kurset er lagt opp som en arena der man kan arbeide med ulike tema, verktøy og teknikker knyttet opp mot bruk av 3D-modellering og visualiseringer i landskapsdesign og -planlegging. Det vil være en kombinasjon av forelesninger og øvelser i datalab. Hvert hovedtema vil bli innledet med en forelesning. Deretter vil deltakere arbeide med utvalgte case individuelt eller i grupper under veiledning.

Kurset går over tre dager og har tre hovedtemaer:

  • 3D-modellering og visualisering med SketchUp

  • 3D-visualisering med Lumion3D

  • 3D-planlegging med Autodesk InfraWorks (tidligere: Autodesk Infrastructure Modeller).

I tillegg vil gjesteforelesere bidra med konkrete prosjekt for å vise eksempler på hvordan de i praksis har brukt digitale 3D-verktøy og –teknikker i modellering og visualisering.

Undervisningen vil hovedsakelig foregå på engelsk.