Kurs i etologi hos hund, katt og hest, 5 studiepoeng

Kurs i etologi hos hund, katt og hest, 5 studiepoeng

Katt og hester

Dette kurset er rettet mot rådgivere i dyreatferd, dyretrenerne, og interesserte dyreeiere som vil utvidet kunnskapen dyreatferd og dyrevelferd. Kurset foreleses av dyktige forelesere på norsk og engelsk, og oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. Målet med kurset er at du i etterkant skal ha kunnskap i generell atferdsstudie og kjenner til artsspesifikk atferd til hund, katt og hest.

23. februar 2023. Kurset er fulltegnet. 

Temaer som blir tatt opp (ikke fullstendig liste)

Domestisering, læring, personlighet, aggresjon, atferdsproblemer, naturlig atferd, kommunikasjon, dyr-menneske interaksjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter kurset skal deltakerne kunne:

 • beskrive de viktigste begreper og prosesser innen etologi (dyreatferd), med vekt på hvordan atferden utvikles som et samspill mellom gener og miljø/erfaringer; atferdsutvikling; hvordan atferd reguleres og evolusjon av atferd
 • beskrive naturlig atferd (sosialatferd; lek; mor-avkomsforhold; predasjonsatferd; atferdsbehov; grunnleggende om atferdsforstyrrelser og atferdsproblemer; læring) hos hund, katt og hest med basis i grunnleggende etologi

Ferdigheter

Etter kurset skal deltakerne kunne:

 • forklare hvilke forskjeller en finner i atferd mellom hund, katt og hest
 • anvende etologisk kunnskap til å utrede utvalgte sider ved atferd hos hund og katt og hest og beskrive dette i en faglig rapport
 • gjenkjenne betydningen av grunnleggende kunnskap i etologi som basis for atferdsrådgivning og atferdsmodifikasjon.
 • forklare betydningen av å ivareta dyrets velferd i en treningssituasjon

Generell kompetanse

Etter kurset skal deltakerne kunne:

 • diskutere om hvorvidt atferdsproblemer er naturlig atferd eller atferdsforstyrrelser
 • erverve ytterligere kunnskap i etologi etter kurset

Undervisning

Kurset har fire digitale fagmoduler:

 1. Introduksjon til etologi. Tilgjengelig fra ca 1. mai 2023.
 2. Etologi hos hest. Tilgjengelig fra ca 22. mai 2023.
 3. Etologi hos katt. Tilgjengelig fra ca 12 juni 2023.
 4. Etologi hos hund . Tilgjengelig fra ca 3. juli 2023.

Alle disse inneholder de grunnleggende etologiske prinsipper, atferder knyttet til enkelte arter, miljøfaktorer, atferdsproblemer, menneskets påvirkning på velferd.  

Disse fagmodulene gjennomføres som en kombinasjon av digitale forelesninger, digitale møter «spør foreleseren» (direktesendt, men det gjøres opptak). Melder du deg på kurset, godtar du samtidig at det gjøres opptak av «Spør foreleser». Til slutt er det en avsluttende workshop på en helg (2. – 3. september, fysisk på campus Ås eller digitalt, her gjøres det ikke opptak).

En plan for kurset finner du her.
Viktig: Det er ikke mulig å få kjøpt mat og drikke på NMBU i helgene. Så dere som velger fysisk oppmøte på kurshelgen må selv ha med dette.

For å kunne delta

Det forutsettes at deltakerne har relevant bakgrunn for å kunne følge undervisning på universitetsnivå, minst med generell studiekompetanse Mangler du generell studiekompetanse kan du søke om å få godkjent din realkompetanse for deltagelse på dette kurset. Les mer om det her.  Bakgrunnskunnskap i etologi er ikke nødvendig. Grunnleggende kjennskap til biologi og erfaring med atferd hos hund, katt eller hest er en fordel.

Faglig ansvar

Faglig ansvarlig for kurset er forsker Judit Vas ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap.

Eksamen og kursbevis

Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til NMBUs regler. Den består av en innleveringsoppgave, basert på spørsmål knyttet til kurset, som bedømmes til Bestått / Ikke bestått med frist for innlevering 2. oktober 2023, kl 12.00. Besvarelsen kan skrives på norsk eller engelsk. Bestått eksamen gir 5 studiepoeng. De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset (deltakelse i undervisning og kollokviearbeid), vil få utstedt kursbevis.

Pensum

Pensum er forelesningene som gis i kurset og en av de følgende (avhengig av spesialisering av deltageren og valgt tema for oppgave):

 • Braastad, B., 2019. Katten: Atferd og velferd, Second ed. Vigmostad Bjørke.
 • Braastad, B.O., McBride, A., Newberry, R. 2022. The Cat: Behaviour and Welfare, First ed. CABI
 • McGreevy, P., 2012. Equine behavior: A guide for veterinarians and equine scientists, Second ed. Elsevier.
 • McGreevy, P., McLean, A., 2018. Equitation science, Second ed. Wiley-Blackwell.
 • Serpell, J., 2016. The domestic dog: Its evolution, behavior and interactions with people, Second ed. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Eventuelle spørsmål om lærebøker kan rettes til faglærer Judit Vas, judit.vas@nmbu.no

Overnatting                                                                                                 

Aktuelle hoteller:

 • Thon Hotel Ski, tlf 64 85 35 00
 • Reenskaug Hotel, Drøbak, tlf 64 98 92 00                                                               
 • Vestby Gjestegård og Hyttepark. Rimelig overnatting.
  Se:  http://www.vestbyhotell.no/

Thon Hotel Ski ligger sentralt i Ski, med kort avstand til tog og buss direkte til Ås. Reenskaug Hotel ligger i Drøbak sentrum. Det kan benyttes offentlig kommunikasjon mellom Ås og Drøbak. Lokalbussen har stoppested rett ved NMBU.