Erasmus+ stipend

Av Line Oksnes

Erasmus+ stipend for opplæringsopphold gir ansatte ved NMBU muligheten til lære noe som er nyttig for egen arbeidshverdag gjennom opphold ved en partnerinstitusjon, bedrift, organisasjon, skole, offentlig etat eller lignende.

Opplæringsstipendet kan brukes til opphold ved en av NMBUs Erasmus+ partnerinstitusjoner i Europa eller ved en bedrift, organisasjon, skole, offentlig etat eller lignende. Målet er at du skal lære noe av å oppholde deg der, enten gjennom seminar, workshops, Erasmus Partner Week, jobbskygging, labkurs, metodekurs, sommerkurs, språkkurs eller lignende.

NB! Det er IKKE er mulig å søke om støtte til konferanser (bare seminar og workshops).

Det du lærer skal være til nytte i din arbeidshverdag og det skal bidra i internasjonaliseringsarbeidet ved NMBU.

Publisert - Oppdatert

Del på