Studieprogram

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2015.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Brukerkurs i matematikk 10 Minst en av
Kalkulus 1 10 Minst en av
Examen philosophicum 10 Minst en Exphil-variant
Examen philosophicum - seminarversjon 10 Minst en Exphil-variant
Innføringsemne i biologi 5 Obligatorisk emne
Cellebiologi 5 Obligatorisk emne
Generell zoologi 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Fysiologi, celle- og molekylærbiologi
Emne Sp
Insekter og edderkoppdyr 5 10 sp
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Plantediversitet 5 Obligatorisk emne
Grunnleggende økologi 5 Obligatorisk emne
Generell kjemi 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Fysiologi, celle- og molekylærbiologi
Emne Sp
Generell husdyravl 10 10 sp
Organisk kjemi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Generell mikrobiologi I 5 Obligatorisk emne
Grunnleggende plantefysiologi 5 Obligatorisk emne
Statistikk 10 Obligatorisk emne
Innføring i mikroøkonomi 5 Valgfritt
Økologi og naturforvaltning i tropene 10 Valgfritt
Geologi 10 Valgfritt

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Genetikk introduksjonskurs 5 Obligatorisk emne
Øvingsemne i genetikk 5 Obligatorisk emne
Molekylærgenetikk i eukaryoter 5 Valgfritt
Miljø- og ressursøkonomi 5 Valgfritt
Studieretning: Økologi, evolusjon og biodiversitet
Emne Sp
Generell økologi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Fysiologi, celle- og molekylærbiologi
Emne Sp
Biokjemi 10 Obligatorisk emne
Laboratoriekurs i biokjemi 5 Obligatorisk emne
Generell mikrobiologi II 10 Obligatorisk emne
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Fysiologi, celle- og molekylærbiologi
Emne Sp
Husdyretologi og dyrevelferd 10 10 sp
Videregående entomologi 10 10 sp
Molekylærbiologi 10 Obligatorisk emne
Plantefysiologi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Økologi, evolusjon og biodiversitet
Emne Sp
Genetisk grunnlag for biodiversitet 10 Minst en av
Molekylærbiologi 10 Minst en av B
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Molekylærbiologi 10 Valgfritt
Plantefysiologi 10 Valgfritt
Moser og laver - floristikk og økologi 5 Valgfritt
Planteøkologi og diversitet 10 Valgfritt
Vegetasjonskartlegging 10 Valgfritt

Semester: vår

Studieretning: Fysiologi, celle- og molekylærbiologi
Emne Sp
Atferdsøkologi 10 10 sp
Avl og etologi på hest 5 10 sp
Virveldyr 10 10 sp
Generell ernæring 10 10 sp
Etologi hos hund og katt og avl på hund 5 10 sp
Molekylærgenetikk i eukaryoter 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Økologi, evolusjon og biodiversitet
Emne Sp
Populasjonsgenetikk og molekylær økologi 5 Minst en av
Molekylærgenetikk i eukaryoter 5 Minst en av B
Økologisk fordypningsoppgave 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Fysiologi 10 Obligatorisk emne
Evolusjonsbiologi 10 Obligatorisk emne
Introduksjon i bioinformatikk 10 Valgfritt
Populasjonsgenetikk og molekylær økologi 5 Valgfritt
Eksperimentell miljømikrobiologi 10 Valgfritt
Plantebioteknologi: Celle- og vevskultur og genmodifisering 5 Valgfritt
Plantebioteknologi: Genomikk og foredling 5 Valgfritt
Semesteroppgave i plantebioteknologi/ planteforedling 5 Valgfritt
Økofysiologi hos planter 10 Valgfritt
Fysikk og natur 10 Valgfritt