Studieprogram

Programmets oppbygging

Viser programstruktur for studenter i 2019 -kullet.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Kraftfôr 5
Grovfôr 5
Drøvtyggerfysiologi/-ernæring og fôrmiddelvurdering 10
Studieretning: Husdyretologi
Emne Sp
Etologiske forskningsmetoder 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Molekylærgenetikk
Emne Sp
Molekylær genomanalyse 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Husdyrernæring
Emne Sp
Fôrteknologi 10 Valgfritt

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Produksjon på gris og fjørfe 10
Anvendt husdyravl i store og små populasjoner 10
Kjøtt- og melkeproduksjon på storfe 10
Småfe: avl, ernæring og etologi 5
Beiteøkologi og beitebruk 5
Studieretning: Molekylærgenetikk
Emne Sp
Statistisk genomforskning 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Husdyravl og genetikk
Emne Sp
Avlsplanlegging 10 Obligatorisk emne
Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag 10 Valgfritt
Statistisk genomforskning 10 Valgfritt
Anvendt husdyravl i store og små populasjoner 10 Valgfritt
Studieretning: Husdyrernæring
Emne Sp
Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere 15 Valgfritt
Studieretning: Husdyretologi
Emne Sp
Stressbiologi og dyrevelferd 10 Valgfritt
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Akademisk skriving 5
Forsøksplanlegging og variansanalyse 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Husdyravl og genetikk
Emne Sp
Avlsverdiberegning 10 Obligatorisk emne
Biologiske aspekter i husdyravlen 5 Valgfritt
Studieretning: Husdyrernæring
Emne Sp
Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr 10 Valgfritt

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant