Studieprogram

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2021.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Husdyretologi
Emne Sp
Etologiske forskningsmetoder 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Husdyrernæring
Emne Sp
Fôrteknologi 10 Valgfritt

Semester: vår

Studieretning: Husdyravl og genetikk
Emne Sp
Avlsplanlegging 10 Obligatorisk emne
Bærekraftsmål i matsystemer med planter og dyr 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Husdyretologi
Emne Sp
Stressbiologi og dyrevelferd 10 Obligatorisk emne
Bærekraftsmål i matsystemer med planter og dyr 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Husdyrernæring
Emne Sp
Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere 15 Valgfritt
Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos storfe 5 Valgfritt
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Produksjon på gris og fjørfe 10 Valgfritt
Bærekraftig melk og kjøttproduksjon på storfe 10 Valgfritt
Småfe: avl, ernæring og etologi 5 Valgfritt
Beiteøkologi og beitebruk 5 Valgfritt
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Forsøksplanlegging og variansanalyse 5 Obligatorisk emne
Akademisk skriving 5 Valgfritt
Studieretning: Husdyravl og genetikk
Emne Sp
Genom- og stamtavle-basert prediksjon av genetisk verdi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Husdyrernæring
Emne Sp
Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr 10 Valgfritt
Eksperimentell dyreernæring og fysiologi 10 Valgfritt

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant