Studieprogram

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2022.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Examen philosophicum - seminarversjon 10 En Exphil-variant
Examen philosophicum 10 En Exphil-variant
Brukerkurs i matematikk 10 Minst en av
Kalkulus 1 10 Minst en av
Innføringsemne i biologi 5 Obligatorisk emne
Cellebiologi 5 Obligatorisk emne
Generell zoologi 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Plantediversitet 5 Obligatorisk emne
Grunnleggende økologi 5 Obligatorisk emne
Generell kjemi 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Generell mikrobiologi I 5 Obligatorisk emne
Grunnleggende plantefysiologi 5 Obligatorisk emne
Biologisk data-analyse 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Statistikk 10 Obligatorisk emne
Genetikk 10 Obligatorisk emne
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Molekylærbiologi 10 Minst en av B
Fysiologi 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Molekylærgenetikk i eukaryoter 5 Minst en av B
Evolusjonsbiologi 10 Obligatorisk emne