Studenttingets Arbeidsutvalg (AU)

Arbeidsutvalget representerer studentene på NMBU mellom hvert Studentting og direkte opp mot ledelsen på NMBU. 

AU består av Leder og 2 AU medlemmer ansatt på heltid (100%). 

Representantene i AU velges ved studentvalget på våren der alle NMBU-studenter har stemmerett.  Alle verv velges for ett år av gangen. Vi jobber med saker studentene på NMBU er opptatt av hver dag. 

AU tar seg av den daglige driften av studentdemokratiet, holder kontakten med NSO sentralt, tar opp studentpolitiske saker og sørger for studentrepresentasjon i styrer og utvalg ved NMBU.

Våre åpningstider på kontoret er kl 1000 - 1400 man - fre.

#dittAU

Disse studentene sitter i Studenttingets Arbeidsutvalg i den inneværende perioden:

Jens Bartnes
Leder for Studenttinget og AU
leder.au@nmbu.no
403 15 636

Helene Sylvarnes
Medlem og leders stedfortreder i Studenttingets Arbeidsutvalg
helene.sylvarnes@nmbu.no
977 74 853

Åse Vigdisdatter Nytrø
Medlem i Studenttingets Arbeidsutvalg
ase.vigdisdatter.nytro@nmbu.no
957 69 741 

Fakta

Jens Bartnes

Leder av Studenttingets Arbeidsutvalg

Helene Sylvarnes

Medlem i Studenttingets Arbeidsutvalg

Åse Vigdisdatter Nytrø

Medlem av Studenttingets Arbeidsutvalg

Publisert - Oppdatert

Del på