Velkommen

 Semesteret kommer til å bestå av både digital undervisning og undervisning med fysisk oppmøte på campus. Du skal få møte et spennende faglig, sosialt og digitalt læringsmiljø, samtidig som vi følger nøye med på coronasituasjonen. Du kan være helt trygg på at vi tar smittevern på alvor og at vi jobber etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder. Alle studenter kan holde seg oppdatert på situasjonen på nmbu.no/student.  

Velkommen til nye studenter!

Til deg som skal starte på ditt første år på NMBU - Tusen takk for at du har valgt oss! Det er jeg så glad for. Ikke bare fordi Norge mer enn noensinne trenger engasjerte hoder som ditt. Jeg er også glad fordi det å ta imot nye studenter er noe av det mest givende jeg gjør som rektor. Dessverre blir ikke mottagelsen av nye studenter helt som vanlig i år. Det har du kanskje forberedt deg på allerede. Vanligvis har vi et stort velkomstarrangement på storplenen i hjertet av Campus Ås. Den markeringen skal vi ha til gode. Men naturligvis skal vi også møtes ansikt til ansikt når du starter her.

I august vil du møte fakultetet ditt, medstudenter og faddere. Jeg tror og håper du raskt vil få mange nye venner. Du kan lese mer om årets fadderuke her. Her kan du se årets faddergeneral Vegard S. Hansen fortelle om hvordan han håper din fadderuke blir.

Uansett hva høsten og den videre studietiden din bringer, så vit at ved NMBU tar vi godt vare på hverandre. Og vi skal tilbake til normalsituasjonen så snart vi får lov til det.

Hjertelig velkommen til oss! Inntil videre ønsker jeg deg en riktig god sommer!

Hilsen Sjur Baardsen, rektor NMBU.

Velkommen til bærekraftsuniversitetet

Ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet er «Kunnskap for livet» vår visjon, og vårt overordnede mål er «Felles innsats for en bærekraftig framtid». Disse er rettesnorer for alt vi gjør, både som studenter og ansatte, innen utdanning, forskning og innovasjon, og i hverdagen vår på universitetet.

Ved NMBU har vi lange tradisjoner for å tenke bærekraftig utvikling i måten vi lærer om og forsker fram ny kunnskap. Her er vi vant til å tenke stort sammen og stille spørsmål som «hvordan skal vi produsere nok og trygg mat til 10 milliarder mennesker i 2050?» og «hvordan sikrer vi rent vann til alle?».

Fagområdene våre som spenner fra teknologi til veterinærmedisin, og fra bioteknologi til landskapsarkitektur, for å nevne noen, er på mange måter skreddersydd for å bidra til å finne løsninger, både til disse og til svært mange av de andre globale utfordringene som er uttrykt i bærekraftsmålene. Løsningene finnes i stor grad i skjæringsflatene mellom våre fagområder, og som student ved NMBU kan du være en banebryter og bidra til å finne disse løsningene, gjerne i samarbeid med andre studenter fra andre fagområder enn ditt eget.

NMBU har som mål å utdanne kandidater som er kompetente, reflekterte og har internasjonalt perspektiv som kan bidra til endring og utvikling. I tillegg til solid faglig kunnskap i ett eller flere av våre fagområder, skal du som NMBU-student ha mulighet til å skaffe deg nøkkelkompetanser som tverrfaglighet, kritisk tenkning og kreativitet. Slik kan du bli en av endringsagentene som samfunnet trenger for å sikre en bærekraftig framtid.

Hilsen Solve Sæbø, prorektor for utdanning, NMBU

Published 5. juni 2020 - 9:34 - Updated 19. February 2021 - 12:56