Immatrikulering

NMBU ønsker alle nye studenter velkommen gjennom en digital velkomst fredag 14. august kl 13. Rektor, studentledere og dekaner ønsker alle nye studenter velkommen. Du får også muligheten til å bli litt bedre kjent med ditt studiested.

Published 6. august 2020 - 9:54 - Updated 14. august 2020 - 13:42