Immatrikulering

Program og informasjon for Immatrikulering 2019

NMBU inviterer alle til høytidelig immatrikulering og utekonsert fredag 16. august kl 13.00.

Immatrikulering er en festdag. En tradisjonsrik og hyggelig seremoni hvor nye studenter ønskes velkommen til NMBU. Seremonien skjer i det fri på storplenen foran Urbygningen. Universitetet har planlagt en utekonsert for både studenter, ansatte og resten av Ås sin befolkning. På utescenen vil artisten HALIE spille i tillegg til at den spesialkomponerte NMBU-fanfaren skal runge mellom de tradisjonsrike byggene. Det blir servert gratis mat til alle  som deltar under immatrikuleringen.

Følgende studenter immatrikuleres:

  • Studenter på bachelorprogram, femårige masterprogram, profesjonsstudiet i veterinærmedisin og ettårige programmer som har fått opptak gjennom Samordna Opptak.
  • Studenter på engelskspråklige toårige masterprogram.

Antrekk: Pent. Det er undervisningsfri fra kl 12:00. 

Se kart over campus her

Alle studenter må være på storplenen på angitt plass (skilt) senest kl 12:50.

 

Program (2019)

NMBU fanfare, Prosesjonen spilles inn

Musikkstykke - Reinleder fra Follo

Rektors tale

Studentleders tale

Internasjonal students tale

Overrekkelse av priser for beste forelesere og beste masteroppgave

Immatrikuleringsseremoni - Studentene går fakultetsvis opp på scenen sammen med faddersjef.

På scenen håndhilses på rektor. Deretter overrekkes en gave fra prorektor for forskning, og en rose fra dekanen fra ditt fakultet.

Prosesjonen spilles ut

Åpning av faglig utstillinger og matservering

Konsert HALIE

Published 29. mai 2020 - 13:42 - Updated 29. mai 2020 - 13:42