Immatrikulering

Dekan Anne Storset ønsker alle nye veterinær- og dyrepleiestudenter velkommen under immatrikuleringen i august 2019. Årets oppstart kan ikke gjennomføres på denne måten og dermed blir det et digitalt arrangement fredag 14. august kl 13.

Foto
Håkon Sparre
NMBU ønsker alle nye studenter velkommen gjennom en digital velkomst fredag 14. august kl 13. Rektor, studentledere og dekaner ønsker alle nye studenter velkommen. Du får også muligheten til å bli litt bedre kjent med ditt studiested. Vi oppfordrer alle til å se sendingen via NMBUs nettsider eller NMBUs Facebooksider. (Lenker kommer).

Dessverre blir ikke mottagelsen av nye studenter helt som vanlig i år. Det har du kanskje forberedt deg på allerede. Vanligvis har vi et stort velkomstarrangement på storplenen i hjertet av Campus Ås. Den markeringen skal vi ha til gode.  

Semesteret kommer til å bestå av både digital undervisning og undervisning med fysisk oppmøte på campus. Du skal få møte et spennende faglig, sosialt og digitalt læringsmiljø, samtidig som vi følger nøye med på coronasituasjonen. Du kan være helt trygg på at vi tar smittevern på alvor og at vi jobber etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder. Alle studenter kan holde seg oppdatert på situasjonen på nmbu.no/student.

Published 6. august 2020 - 9:54 - Updated 6. august 2020 - 10:00