Studenter i felten

Studenter innen fornybar energi og skogfag på ekspedisjon i skogen:


Andrea fra Oslo studerer matvitenskap:

På geologitur i nærmiljøet:

Biologistudenter undersøker planters utvikling:

Kristin Hornset tar master på lundefugl på Bjørnøya:

Published 17. november 2016 - 11:16 - Updated 8. juni 2017 - 10:09