Studentverktøy

Brukerkonto ved NMBU

Før du kan ta i bruk mange av studentverktøyene, må du opprette brukerkontoen din ved NMBU.  Du kan lage passord til brukerkontoen din ved å følge instruksjonene her.

Studentweb

Studentweb er en nettbasert tjeneste med informasjon om ditt studieløp. Her kan du blant annet semesterregistrere deg, se og endre utdanningsplanen din og melde deg opp i emner. I Studentweb vil du også finne eksamensdatoene og eksamensresulatene dine.

Webmail

Som student ved NMBU vil du få tildelt en e-postadresse med tilgang til webmail. Universitetet vil sende deg viktig informasjon til denne adressen og det er derfor viktig at du sjekker e-posten jevnlig.

Canvas

Canvas er NMBUs læringsstøttesystem. Her vil du finne faglig informasjon om emnene dine, som forelesningsnotater, pensumlister og innleveringsoppgaver. Du får tilgang til emnene dine i Canvas dagen etter du har meldt deg opp i Studentweb.

Studiehåndboka

I studiehåndboka finner du informasjon om emnene som tilbys ved NMBU. Studiehåndboka finnes i elektronisk versjon.

Akademisk kalender

I akademisk kalender finner du viktige datoer i studieåret, herunder frister for oppmelding og avmelding i emner.

Studieveileder

Ved hvert studieprogram er det en studieveileder som kan hjelpe deg med spesifikke spørsmål knyttet til studieprogrammet ditt. Du finner e-postadressene til studieveilederne på programsiden til hvert studieprogram.

Timeplan

I timeplanen TimeEdit kan du legge inn emnene dine og få en oversikt over timeplanen din. Vær oppmerksom på at timeplanen viser hele klokketimer, men at undervisningen alltid starter kvart over hver time.

Mazemap

Mazemap er en karttjeneste som gjør det enkelt å finne frem på campus. Du finner Mazemap på nett og på app for Android/IOS.

Datatjenesten

Datatjenesten hjelper deg som student med IT-relaterte spørsmål. Om du trenger hjelp eller har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med Datatjenesten.

Nettsiden for NMBU-studenter

Nettsiden nmbu.no/student inneholder mye viktig informasjon og nyttige lenker for deg som NMBU-student. Her finner du blant annet lenke til Studentweb, Canvas og timeplan, informasjon om eksamen og siste nytt fra Studentenes informasjonsTorg (SiT) og Studenttinget. Vi anbefaler at du gjør deg godt kjent med denne nettsiden.

Skrivesenteret

Skrivesenteret gir deg hjelp og støtte når du skal skrive akademiske tekster, og tilbyr både nettressurser og veiledninger. Du finner mer informasjon på Skrivesenteret sin nettside.

Karrieresenteret

Karrieresenteret hjelper deg med karriererelaterte spørsmål og jobbsøkerprosessen, enten du er ny student eller snart ferdig med studiene dine. Du finner mer informasjon på Karrieresenteret sin nettside.

Intranett

NMBU har en intranettportal for studenter og ansatte. Her kan du blant annet lese om aktuelle saker på NMBU og få en oversikt over alle tjenester som tilbys ved NMBU.

Published 23. juni 2020 - 13:19 - Updated 23. juni 2020 - 13:19