Studentverktøy

Webmail
Du vil få en student e-post: fornavn.etternavn@nmbu.no. Du er forpliktet til å lese din nmbu.no e-post. Her kunngjør universitetet saker som er viktige for deg som student.

Datatjenesten
Datatjenesten hjelper studenter med IT-support og holder til i første etasje i TF-Bygget.  Viktig informasjon til nye studenter finnes her.
NB: Husk at du må ha internettkabel for å få tilgang til internett i studentboligene.

Canvas
Canvas er NMBUs læringsstøttesystem. Studentene som melder seg til eksamen i emnet får automatisk tilgang dagen etter.  Alle som skal ha tilgang til Canvas må ha en FEIDE-bruker. Les mer her.

Akademisk kalender
Her finner du viktige datoer for ditt studieår blant annet, frister for oppmelding og avmelding.  Følg med på denne.

Studieveileder
Hvert studieprogram ved NMBU har en studieveileder som kan hjelpe med spesifikke spørsmål angående studieprogrammet. Her finner du e-postadressene til studieveilederne ved de ulike studieprogrammene. 

Studiehåndboka
NMBU har ca 750 emner. Her har du mulighet for å søke i emnedatabasen på norsk og engelsk.

Time- og eksamensplaner
timeplanen på nett finner du time- og eksamensplan til alle dine emner

Informasjon om forkurset i matematikk (MATH007)
For studenter uten R1 eller S1+S2 er opptakskravet i MATH100 bestått i MATH007. Studenter uten R1 eller S1+S2 må melde seg opp i forkurset via StudentWeb!

Informasjon om Examen Philosophicum (Ex Phil) - påmelding til PHI101
Studenter som skal ta Examen philosophicum, skal velge mellom PHI100 og PHI101

Tilrettelegging av studier
Trenger du tilrettelegging i din studietid og/eller eksamen?

Elæring HMS for studenter

Intranett
Det finnes en intranettportal for studenter og ansatte.

Published 10. juni 2016 - 15:16 - Updated 6. juni 2018 - 9:59