Fakultetet for realfag og teknologi (REALTEK)

  • Ved dette bygget (TF-bygget) skal du møte fadderne dine.

    Ved dette bygget (TF-bygget) skal du møte fadderne dine.

    Foto
    NMBU

Lørdag 10. august kl. 09:00 begynner programmet for registreringshelgen. I løpet av denne helgen skal du registrere deg som student, få studentkort og blant annet aktivere tilgang til studentmail og læringsportalen Canvas. Samtidig vil du få muligheten til å bli kjent med universitetet og møte fadderene som skal veilede deg og dine medstudenter gjennom studiestartuken.

REALTEK

Program for registreringshelg

Lørdag 10. august

09:00 Møt dine faddere (TF-bygget)

10:00 Velkommen til NMBU (Aud.Max)

13:00 "Styrken i Mangfold" (Bioteknologibygningen - Aud. Aastveit)

15:00 Fadderaktiviteter

18:00 Grilling (ved studentbyen Pentagon)

 

Søndag 11. august

10:00 Møt dine faddere (TF-bygget)

12:00 Fadderaktiviteter

14:00 Semesterregistrering (Urbygningen)

15:00 Fadderaktiviteter til kl. 17:00

Intro til Studentsamfunnet (Samfunnet)

Fadderene dine vil lede deg gjennom programmet. Husk derfor å møte opp presis ved TF-bygget lørdag 10. august kl. 09:00.

 

VIKTIG å huske på ved oppstart

Allerede kort tid etter oppstart har du flere viktige tidsfrister å overholde.

14. august: Frist for oppmelding/avmelding av emner som starter i augustblokk

2. september: Eksamen for augustblokk

15. september: Frist for oppmelding til emner som starter i høstparallellen.

 

Vi anbefaler alle nye studenter å gjøre seg godt kjent med disse nettsidene som inneholder viktig informasjon angående studier og studiestart:

Studentenes Informasjonstorg (SiT)

Startportal for studenter

Akademisk kalender

Datatjenesten (nettilkobling, passord osv)

Fadderen din vil vise deg rundt på campus.

Foto
UMB digitalt bildearkiv

Published 26. juli 2017 - 12:21 - Updated 9. august 2019 - 11:29