Fakultetet for landskap og samfunn (LANDSAM) - Noragric

  • Vegen foran Parkgården ned til Urbygningen blir igjen grusveg.

    Ved dette bygget (Parkgården) skal du møte fadderene dine.

    Foto
    Kai Tilley

Lørdag 11. august kl. 09:00 begynner programmet for registreringshelgen. I løpet av denne helgen skal du registrere deg som student, få studentkort og blant annet aktivere tilgang til studentmail og læringsportalen Canvas. Samtidig vil du få muligheten til å bli kjent med universitetet og møte fadderene som skal veilede deg og dine medstudenter gjennom studiestartuken.

LANDSAM - Noragric

Program for registreringshelg

Lørdag 11. august

09:00 Møt dine faddere (Utenfor Parkgården, nr. 31 på kartet)

10:00 Velkommen til NMBU (Aud.Max, nr. 2 på kartet)

12:00 Info om StudentWeb, Canvas og IT (Aud.Max, nr. 2 på kartet)

13:00 Fadderaktiviteter

18:00 Grilling (Pentagon, til høyre på kartet)

Søndag 12. august

10:00 Møt dine faddere (Utenfor Parkgården, nr. 31 på kartet)

11:00 "Styrken i Mangfold" (Bioteknologibygningen - Aud. Aastveit, nr. 4 på kartet)

13:00 Semesterregistrering (Urbygningen, nr. 51 på kartet)

14:00 Fadderaktiviteter

15:00 Intro til Studentsamfunnet (Sørhellinga, nr. 40 på kartet)

Fadderene dine vil lede deg gjennom programmet. Husk derfor å møte opp presis ved Parkgården lørdag 11. august kl. 09:00.

VIKTIG å huske på ved oppstart

Allerede kort tid etter oppstart har du flere viktige tidsfrister å overholde.

15. august: Frist for oppmelding/avmelding av emner som starter i augustblokk

3. september: Eksamen for augustblokk

15. september: Frist for oppmelding til emner som starter i høstparallellen.

Vi anbefaler alle nye studenter å gjøre seg godt kjent med disse nettsidene som inneholder viktig informasjon angående studier og studiestart:

Studentenes Informasjonstorg (SiT)

Startportal for studenter

Akademisk kalender

Datatjenesten (nettilkobling, passord osv)

Fadderen din vil vise deg rundt på campus.

Fadderen din vil vise deg rundt på campus.

Foto
UMB digitalt bildearkiv
Published 26. juli 2017 - 14:59 - Updated 9. juli 2018 - 14:13