Handelshøyskolen (HH)

  • Tårnbygningen

    Ved dette bygget (Tårnbygningen) skal du møte fadderene dine.

    Foto
    Kjersti Sørlie Rimer

Lørdag 11. august kl. 09:00 begynner programmet for registreringshelgen. I løpet av denne helgen skal du registrere deg som student, få studentkort og blant annet aktivere tilgang til studentmail og læringsportalen Canvas. Samtidig vil du få muligheten til å bli kjent med universitetet og møte fadderene som skal veilede deg og dine medstudenter gjennom studiestartuken.

HH

Lørdag 11. august

09:00 Møt dine faddere (Tårnbygningen, nr. 44 på kartet)

10:00 Velkommen til NMBU (Aud.Max, nr. 2 på kartet)

12:00 Info om StudentWeb, Canvas og IT (Aud.Max, nr. 2 på kartet)

13:00 Semesterregistrering (Urbygningen, nr. 51 på kartet)

14:00 Fadderaktiviteter

15:00 Intro til Studentsamfunnet (Sørhellinga, nr. 40 på kartet)

18:00 Grilling (Pentagon, til høyre på kartet)

Søndag 12. august

10:00 Møt dine faddere (Tårnbygningen, nr. 44 på kartet)

11:00 "Styrken i Mangfold" til kl. 13:00 (Bioteknologibygningen - Aud. Aastveit, nr. 4 på kartet)

Fadderene dine vil lede deg gjennom programmet. Husk derfor å møte opp presis ved Tårnbygningen lørdag 11. august kl. 09:00.

VIKTIG å huske på ved oppstart

Allerede kort tid etter oppstart har du flere viktige tidsfrister å overholde.

15. august: Frist for oppmelding/avmelding av emner som starter i augustblokk

3. september: Eksamen for augustblokk

15. september: Frist for oppmelding til emner som starter i høstparallellen.

Vi anbefaler alle nye studenter å gjøre seg godt kjent med disse nettsidene som inneholder viktig informasjon angående studier og studiestart:

Studentenes Informasjonstorg (SiT)

Startportal for studenter

Akademisk kalender

Datatjenesten (nettilkobling, passord osv)

Fadderen din vil vise deg rundt på campus.

Fadderen din vil vise deg rundt på campus.

Foto
UMB digitalt bildearkiv
Published 26. juli 2017 - 14:30 - Updated 30. juli 2018 - 15:41