Enkeltemnestudent

Enkeltemnestudenter kan møte i Urbygningen på Studentenes informasjonstorgs (SiT) kontorer søndag 11. august klokken 11:00. Da vil vi svare på spørsmålene deres, og hjelpe dere i gang som enkeltemnestudent ved NMBU.

Under registreringshelgen får nye studenter hjelp til å registrere seg og melde seg opp i emner. Hvis man ikke har anledning til å delta kan man også registrere seg på nett ved å følge "Sjekkliste for nye studenter". 

Hvis du som enkeltemnestudent ønsker å bli kjent med likesinnede studenter ved NMBU kan du ta del i fadderuka. Faddeuka ved NMBU arrangeres av studentene og er fordelt etter fakultetene. Enkeltemnestudenter hører ikke til noe fakultet, så dere må selv finne ut hvilket fakultetet som passer emneprofilen deres best. Under finner dere lenker til velkomstsidene med fadderprogram hos de ulike fakultetene og en kort beskrivelse av fagområdene deres. 

 

 

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK)

Vårt forskningsmiljø jobber med teknologi, digitalisering og automatisering for verdiskapning i samfunnet. Vi utdanner sivilingeniører og lektorer i realfag og tilbyr praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Fakultet for realfag og teknologi er ansvarlig for emner i matematikk, informatikk og fysikk ved NMBU.

 

Handelshøyskolen (HH)

Handelshøyskolen er NMBUs fagmiljø i bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, ledelse, entreprenørskap og innovasjon og filosofi og vitenskapsteori.

 

Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM) ILP / NORAGRIC

Fagmiljøene våre kombinerer natur- og samfunnsvitenskapene, humaniora og teknologi for å løse de globale og lokale utfordringene. Fakultetet utforsker sikre og bærekraftige løsninger for fremtiden, og er blant de ledende norske fagmiljøer innen felt som folkehelse, eiendom- og jus, landskapsarkitektur og by- og regionplanlegging.

 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er NMBUs fagmiljø innen natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser, biologiske og geologiske prosesser. 

Ettårig grunnstudium hører til på MINA

 

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

KBM representerer et bredt fagmiljø innen de grunnleggende naturvitenskaplige fag samt anvendelser av disse mot mat, bioteknologi og miljø.

 

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) - Husdyr / Planter

Fakultet for biovitenskap har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk.

 

 

Published 1. august 2017 - 9:25 - Updated 7. august 2019 - 15:21