Enkeltemner

  • Urbygningen
    Foto
    Håkon Sparre

Her følger informasjon om studiestart for enkeltemnestudenter høsten 2019.

Enkeltemnestudent

Kom i gang

NMBU arrangerer registreringshelg 10.-11. august for alle nye studenter. Her vil vi hjelpe deg i gang som student og svare deg på dine spørsmål. Oppmøtetid og -sted for enkeltemnestudenter vil bli annonsert på denne siden.

Om du ikke har anledning til å delta i registreringshelgen, kan du komme i gang ved å følge punkt 1, 2 og 3 i "Sjekkliste for nye studenter". Når du har opprettet brukerkontoen din, semesterregistrert deg og betalt semesteravgift kan du gå videre til å melde deg opp i emner.

Bli kjent med semesterinndelingen

Studieåret ved NMBU er delt opp i to semestre (høstsemester og vårsemester) og fem undervisningsperioder.

Høstsemesteret består av augustblokk (undervisning 12.-30. august, eksamen 2. september) og høstparallell (undervisning 4. september-6. desember, eksamen 9.-20. desember).

Vårsemesteret består av januarblokk (undervisning 6.-24. januar, eksamen 27./28. januar), vårparallell (undervisning 29. januar-8. mai, eksamen 11.-26. mai) og juniblokk (undervisning 2. juni-26. juni, eksamen 12./19./26. juni).

Avhengig av emnenes undervisningsperiode, har emnene ulike oppmeldingsfrister:

  • 14. august for emner i augustblokk
  • 15. september for emner i høstparallell
  • 1. desember for emner i januarblokk
  • 1. februar for emner i vårparallell
  • 1. april for emner i juniblokk

Du finner alle viktige frister i akademisk kalender.

Meld deg opp i emner

Du finner alle emnene ved NMBU i emnekatalogen. Søk opp emnene du er interessert i og les emnebeskrivelsen nøye. I beskrivelsen for hvert emne finner du viktig informasjon om undervisningsperiode, forutsatte og anbefalte forkunnskaper, og obligatoriske aktiviteter. Vær oppmerksom at enkelte emner har fortrinnsrett eller plassbegrensning og derfor ikke er tilgjengelig for enkeltemnestudenter.

Når du vet hvilke emner du vil melde deg opp i, kan du logge inn på Studentweb og gå til fanen "Aktive emner". Søk opp ønsket emne i boksen "Søk etter emner", klikk på "Velg" og meld deg deretter opp til undervisning og vurdering. For emner i høstsemesteret kan du melde deg opp i Studentweb fra slutten av juli, og for emner i vårsemesteret kan du melde deg opp i Studentweb fra slutten av november.

Ta gjerne en titt på denne videoen for hvordan du melder deg opp i emner i Studentweb.

Bli kjent med studentverktøyene

Når du har fått meldt deg opp i emner, anbefaler vi at du gjør deg kjent med de ulike studentverktøyene. Som student må du blant annet jevnlig sjekke Canvas og Webmail for viktig informasjon om emnene dine.

Fadderuke

Ved studiestart arrangeres det fadderuke for nye studenter, fordelt etter fakultet. Om du som enkeltemnestudent ønsker å delta på fadderuka, kan du ta kontakt med faddersjef for det fakultetet som passer emnekombinasjonen din best. Du finner en oversikt over fakultetene og lenker til velkomstinformasjonen deres her.

Published 1. august 2017 - 9:27 - Updated 21. mai 2019 - 10:43