Oppstart studieprogram 2017

  • Jobb etter studier
    Foto
    Shutterstock

Du finner detaljert informasjon om oppstart på nettsidene til hvert studieprogram tilgjengelig i menyen nedenfor.

Oppstart studieprogram

Oppstart for ditt studieprogram mandag 14. august

NMBU er inndelt i syv fakulteter, og hvert studieprogram tilhører et fakultet. Det er viktig å huske hvilket fakultet du tilhører. Allerede i i løpet av dine første dager ved universitetet vil du bli delt inn i grupper sortert etter fakultet, f.eks. under immatrikuleringen av nye studenter og fadderuken.

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK)

Bachelor:

Master:

Høyere årstrinn:

Andre studier:

Fakultetet for Handelshøyskolen (HH)

Bachelor:

Master:

Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM)

Bachelor:

Master:

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Bachelor:

Master:

Andre studier:

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

Bachelor:

Master:

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT)

Bachelor:

Master:

Fakultet for Veterinærhøgskolen (VET)

Bachelor:

  • Dyrepleie

Profesjonsutdanning:

  • Veterinærmedisin

Enkeltemnestudent

Published 6. juni 2017 - 10:44 - Updated 17. august 2017 - 19:57