Immatrikulering

NMBU inviterer alle til høytidelig immatrikulering og utekonsert fredag 18. august kl 13.

Immatrikulering er en festdag. En tradisjonsrik og hyggelig seremoni hvor studenter som tidligere ikke er tatt opp ved en høyere utdanning ønskes velkommen til NMBU.

Seremonien skjer i det fri på Storplenen foran Urbygningen. Og da har universitetet planlagt en liten utekonsert for både studenter, ansatte og gjerne Ås sin befolkning. På utescenen vil artisten Kaja Gunnufsen spille i tillegg til at den spesialkomponerte NMBU-fanfaren skal runge mellom de tradisjonsrike byggene.

Følgende studenter immatrikuleres:

  • Studenter på bachelorprogram, femårige masterprogram, profesjonsstudiet i veterinærmedisin og ettårige programmer som har fått opptak gjennom Samordna Opptak.
  • Studenter på engelskspråklige toårige masterprogram.

Antrekk pent.

Det er undervisningsfri fra kl 12:00.

Faddersjef for hvert fakultet står på følgende møteplasser fra kl 12:30 for å møte deg som er ny student, slik at dere sammen kan gå til Storplenen:

LANDSAM: På gressplenen bak Tivolibygningen

MINA: Ved Parkgården

BIOVIT: Ved Falsenstøtten nedenfor Tårnbygningen

KBM: Ved det røde stabburet mellom bioteknologibygningen og økonomibygnigen

REALTEK: Ved Vitenparken

HH: På nordsiden av Tårnbygnigen

VET: Studentene er samlet i Urbygningen

Se kart over campus her.

Se oversikt over hvilket fakultet ditt studieprogram hører til her.

Alle studenter må være på Storplenen på angitt plass (skilt) senest kl 12:50.

Program:

Immatrikulering 2017

Program

NMBU fanfare

Prosesjonen spilles inn

Rektors tale

Studentleders tale

Internasjonal students tale

Immatrikuleringsseremoni

Studentene går fakultetsvis opp på scenen sammen med faddersjef.
På scenen får overrekkes en gave og håndhilses på rektor. Deretter mottar du en rose fra dekanen fra ditt fakultet.

Faddersjef viser vei ned av scenen og tilbake til plassen på Storplenen.

Overrekkelse av priser for beste forelesere og beste masteroppgave
Prosesjonen spilles ut

Åpning av faglige utstillinger

Musikk Kaja Gunnufsen

 

Published 10. juni 2016 - 14:44 - Updated 16. august 2017 - 17:04