Helse og tilrettelegging

  • Notatbok
    Foto
    Pixabay

Gjennom studietiden kan du ha behov for å oppsøke helsepersonell eller få tilrettelagt studiene dine. Vi anbefaler derfor at du leser følgende informasjon om helsestasjonen i Ås, bytte av fastlege, legevakt og tilrettelegging ved NMBU.

Helse og tilrettelegging

Helsestasjonen i Ås

Som NMBU-student kan du gratis benytte deg av tilbudene ved Helsestasjon for ungdom og studenter. Her jobber det helsesykepleier, lege, psykolog, jordmor og miljøterapeut som kan hjelpe deg med seksuell helse, psykososial helse og livsstilsproblemer. Ved andre helseproblemer eller sykdomstilfeller anbefales det å bruke fastlegen din.

Helsestasjonen tilbyr både drop-in og timebestilling og ligger i Ås sentrum. Du finner kontaktinformasjon til helsestasjonen på deres nettsider.

Fastlege

I studietiden kan være lurt å ha en fastlege i nærområdet. Du trenger ikke være folkeregistrert i den kommunen du ønsker fastlege i. Gå inn på helsenorge.no og logg inn med elektronisk ID for å bytte fastlege på nett. Her finner du også en oversikt over legene i Ås, både med og uten venteliste.

Legevakt

Om du får behov for legehjelp og ikke har fastlege i området, eller om du trenger legehjelp på kveld eller natt kan du ta kontakt med legevakten. Legevakten holder til ved Ski sykehus og er tilgjengelig hele døgnet (daglegevakt på dagtid og Follo legevakt på kvelds- og nattestid). Buss nr. 510 går direkte fra busstoppet Universitetet i Ås til busstoppet Ski sykehus og tar 20 minutter.

Legevakten ønsker at du ringer legevaktsnummeret 116 117 eller direktenummeret 6487 1930 før du kommer. En sykepleier vil svare deg og stille deg noen spørsmål om din helsetilstand.

Tilrettelegging i studietiden

Om du har behov for tilrettelegging av studiene dine eller ved eksamen, kan tilretteleggingskontoret ved NMBU hjelpe deg. Du kan ha rett til tilrettelegging hvis du eksempelvis har dysleksi, ADHD, nedsatt bevegelsesevne eller kronisk sykdom. For å få innvilget tilrettelegging trenger du dokumentasjon på behovet ditt. Du finner mer informasjon om tilrettelegging på nettsidene til tilretteleggingskontoret.

Published 24. April 2019 - 10:50 - Updated 25. April 2019 - 15:51