Bolig

Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) er en uavhengig organisassjon (ikke en del av NMBU) som driver utleie av studentboliger, drift av kantiner, treningsfasiliteter (GG-hallen), bokhandel (Boksmia), trykkeri (Rotator) og rådgivningstjeneser for at studentene skal ha en god hverdag utenfor forelesingssalen.

Mer informasjon om bolig finnes her: http://sias.no/bolig

SiÅs kontaktinformasjon:

Tlf: 6496 6300

Epost: utleie@sias.no

Husmannen kan treffes på mobil: +47 90626475 og  er tilgjengelig fra 15.30-23.00

SiÅs er på Facebook

Published 10. juni 2016 - 14:41 - Updated 3. januar 2018 - 12:23