Studentverktøy

Athene - studentportal
Athene er den offisielle studentportalen for NMBU. Her finner du relevant studieinfo og viktige linker du trenger i studiehverdagen.

Webmail
Du vil få en student e-post: fornavn.etternavn@nmbu.no. Du er forpliktet til å lese din nmbu.no e-post. Her kunngjør universitetet saker som er viktige for deg som student.

Datatjenesten
Datatjenesten hjelper studenter med IT-support og holder til i første etasje i TF-Bygget.  Viktig informasjon til nye studenter finnes her.
NB: Husk at du må ha internettkabel for å få tilgang til internett i studentboligene.

Canvas
Canvas er NMBUs læringsstøttesystem. Studentene som melder seg til eksamen i emnet får automatisk tilgang dagen etter.  Alle som skal ha tilgang til Canvas må ha en FEIDE-bruker. Les mer her.

Akademisk kalender
Her finner du viktige datoer for ditt studieår blant annet, frister for oppmelding og avmelding.  Følg med på denne.

Studieveileder
Her finner du e-postadressene til studieveilederne ved de ulike studieprogrammene.

Studiehåndboka
NMBU har ca 750 emner. Her har du mulighet for å søke i emnedatabasen på norsk og engelsk.

Time- og eksamensplaner
timeplanen på nett finner du time- og eksamensplan til alle dine emner

Informasjon om forkurset i matematikk (MATH001)
For studenter uten R1 eller S1+S2 er opptakskravet i MATH100 en bestått prøve i MATH001. Studenter uten R1 eller S1+S2 må melde seg opp i forkurset via StudentWeb!

Informasjon om Examen Philosophicum (Ex Phil) - påmelding til PHI101
Studenter som skal ta Examen philosophicum, skal velge mellom PHI100 og PHI101

Tilrettelegging av studier
Trenger du tilrettelegging i din studietid og/eller eksamen?

Elæring HMS for studenter

Intranett
Det finnes en intranettportal for studenter og ansatte.

Published 10. juni 2016 - 15:16 - Updated 16. august 2017 - 12:41