Betaling av semesteravgift til SiO

Som student ved NMBU Veterinærhøgskolen må du betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), eller dokumentere betalt semesteravgift til en annen studentsamskipnad hvert semester.

Betaling av semesteravgift SiO

Semesteravgift til SiO
Semesteravgiften er en lovpålagt avgift hvis formål er å dekke utgifter som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested. Semesteravgift skal betales til den studentsamskipnad utdanningsinstitusjonen er knyttet til, hvis ikke annet følger av § 18. Studenter som er tatt opp til studier ved flere utdanningsinstitusjoner skal betale til studentsamskipnaden ved den utdanningsinstitusjonen hvor flest studiepoeng avlegges. SiOs hovedoppgaven er å tilby deg som er student produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidra til at du trives. Har du betalt semesteravgift kan du benytte deg av alle tjenestene deres https://www.sio.no/informasjon 

Hvem skal betale semesteravgiften:

A- En person som er tatt opp til studier ved en eller flere utdanningsinstitusjoner i Norge som til sammen er normert til 15 studiepoeng eller mer per semester.
B- Enhver som melder seg opp til eksamen.

 

En person som er tatt opp til studier som til sammen er normert til mindre enn 15 studiepoeng per semester, kan velge å betale semesteravgift. Studenter som er i fødselspermisjon, jf. universitets- og høyskolelovens § 4-5, kan velge å betale semesteravgift.

Doktorgradskandidater som får støtte fra Statens lånekasse for utdanning etter reglene i sjette del i forskriftene til lov om utdanningsstøtte til elever og studenter, gjennom Norad eller UD-finansierte programmer, kan velge å betale semesteravgift.

Ved tvil skal utdanningsinstitusjonen, etter å ha rådført seg med studentsamskipnaden, avgjøre om en person skal regnes for å være student etter første ledd.

 (jfr.§17 Forskrift om  studentsamskipnader, 2008-07-22-828.)

 

Betaling
Det sendes ikke ut faktura for semesteravgiften i posten. Alle studenter må selv hente betalingsinformasjon fra StudentWeb. Logg inn med fødselsnummer (11 siffer) og PIN-kode (4 siffer). Betalingsinformasjonen finner du under menyvalget "Betaling".

Fra og med våren 2017 er semesteravgiften kr 600,-. + valgfri kr 30 (til sammen 630,-) til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH).

Støtten til SAIH er frivillig.

 

Hvis du skal betale fra utlandet må du legge til kr 50,- ekstra grunnet transaksjonskostnader. Hvis ikke blir ikke betalingen registrert. Beløpet blir da enten kr 680,- (inkluderes støtte til SAIH) eller 650,- (uten støtte til SAIH). 

 

Frist for betaling av semesteravgift 
15. september i høstsemesteret 
1. februar i vårsemesteret 
MEN: Studielånet blir ikke utbetalt før du har betalt semesteravgiften, så det lønner seg å betale den så fort som mulig.

 

Hvis du betaler semesteravgift til en annen studentsamskipnad 
Hvis du har betalt semesteravgift til en annen studentsamskipnad enn SiO, blir ikke betalingen automatisk registrert i studentsystemet ved NMBU. Du må derfor vise/sende dokumentasjon på at du har betalt semesteravgift, slik at det kan bli registrert manuelt.

 

Send epost til studieveiledere på Veterinærfakultetet der du oppgir ditt fulle navn, fødselsdato og personnummer, i tillegg til å legge ved kopi av bevis på at du har betalt semesteravgiften.

 

Øvrige henvendelser om betaling av semesteravgift (SiO) kan rettes til studieveileder-veterinaerhogskolen@nmbu.no

Published 22. mai 2017 - 9:51 - Updated 30. April 2018 - 9:55