Immatrikulering 2019

  • Immatrikulering
    Foto
    Håkon Sparre

Immatrikulering 2019 blir avholdt 16. august kl 13.00 på storplenen foran Urbygningen på Campus Ås. Program for Immatrikulering 2019 kommer snart.

Immatrikulering

Program og informasjon for Immatrikulering 2018 (program for 2019 kommer snart)

NMBU inviterer alle til høytidelig immatrikulering og utekonsert fredag 17. august kl 13.00.

Immatrikulering er en festdag. En tradisjonsrik og hyggelig seremoni hvor studenter som tidligere ikke er tatt opp ved en høyere utdanning ønskes velkommen til NMBU.

Seremonien skjer i det fri på storplenen foran Urbygningen. Universitetet har planlagt en utekonsert for både studenter, ansatte og resten av Ås sin befolkning. På utescenen vil bandet No.4 spille i tillegg til at den spesialkomponerte NMBU-fanfaren skal runge mellom de tradisjonsrike byggene.

Følgende studenter immatrikuleres:

  • Studenter på bachelorprogram, femårige masterprogram, profesjonsstudiet i veterinærmedisin og ettårige programmer som har fått opptak gjennom Samordna Opptak.
  • Studenter på engelskspråklige toårige masterprogram.

Antrekk: pent.

Det er undervisningsfri fra kl 12:00.

Faddersjef for hvert fakultet står på følgende møteplasser fra kl 12:30 for å møte deg som er ny student, slik at dere sammen kan gå til storplenen:

LANDSAM: På gressplenen bak Tivolibygningen
MINA: Ved Parkgården
BIOVIT: Ved Falsenstøtten nedenfor Tårnbygningen
KBM: Ved det røde stabburet mellom bioteknologibygningen og økonomibygnigen
REALTEK: Ved Vitenparken
HH: På nordsiden av Tårnbygnigen
VET: Studentene er samlet i Urbygningen

Se kart over campus her.

Se oversikt over hvilket fakultet ditt studieprogram hører til her.

Alle studenter må være på storplenen på angitt plass (skilt) senest kl 12:50.

 

Program (2018)

NMBU fanfare

Prosesjonen spilles inn

Rektors tale

Studentleders tale

Internasjonal students tale

Immatrikuleringsseremoni

Studentene går fakultetsvis opp på scenen sammen med faddersjef.
På scenen får overrekkes en gave og håndhilses på rektor. Deretter mottar du en rose fra dekanen fra ditt fakultet.

Faddersjef viser vei ned av scenen og tilbake til plassen på Storplenen.

Overrekkelse av priser for beste forelesere og beste masteroppgave
Prosesjonen spilles ut

Åpning av faglig utstillinger og matservering

Musikk No.4

Published 10. juni 2016 - 14:44 - Updated 14. juni 2019 - 10:25