Hund på campus

Retningslinjene for privat hundehold ved NMBU er tilpasset kravene om renhold, arbeidstakere som utfører renhold, allergiproblemer hos ansatte og studenter, arbeidstakere som er redde for hunder og smitte.  

Det er etablert en dagkennel for hunder som et tilbud til ansatte og studenter ved NMBU Veterinærhøgskolen.  Det er fastsatt retningslinjer for tildeling av plasser i dagkennelen. Ansatte kan ta kontakt med Erling Olaf Koppang ved behov for dagkennel.

Retningslinjene for privat hundehold ved NMBU er:

  1. Det er ikke tillatt for ansatte og studenter å ha med/oppbevare sine private hunder i NMBU sine kontorer og øvrige lokaler utenom dagkennelen. 
  2. Det er ikke tillatt å binde opp private hunder på NMBUs utearealer.
  3. Lufting av private hunder skal skje på Lindern-området og med hunden i bånd. Husk pose.
  4. Private hunder som brukes i undervisningen skal oppstalles i Sportfameds egne oppstallingslokaler eventuelt i dagkennelen.
  5. Det er ikke tillatt å holde kurs for/trene private hunder på NMBUs sentrale område. Slik aktivitet skal foregå på Lindern-området.  

Det er også båndtvang hele året på Veterinærhøgskolen.

Published 20. oktober 2017 - 13:58 - Updated 27. august 2020 - 11:02