Semesterregistrering og Studentweb

Studere
StudereFoto: Pixabay

Alle som skal studere og/eller ta eksamener ved NMBU må semestrregistrere seg.  Dette gjøres i Studentweb, som er et av dine viktigste verktøy som student. 

Hva inneholder StudentWeb:

 • Din utdanningsplan
 • Oversikt over hvilke eksamner du er oppmeldt i og viktige opplysninger om disse
 • Oversikt over dine eksamensresultater
 • Betalingsinformasjon for betaling av semesteravgiften

Hva brukes Studentweb til: 

 • Semesterregistering
 • Registrering og endring av semesteradresse
 • Oppmelding i emner, til undervisning og eksamen
 • Avmelding av emner
 • NB: Før du kan logge inn i Studentweb må du opprette brukerkonto på NMBU, se anvisning til hvordan på velkomstsiden for nye studenter

  Klikk på Start registreringen og følg alle stegene: 

  1) Rettigheter og plikter
  Gjør deg kjent med innholdet før du klikker deg videre.

  2) Utdanningsplan
  Alle studenter som er tatt opp på et studieprogram får en utdanningsplan som gir oversikt over emner som er tatt og emner som skal tas. I tillegg kan du legge inn emner for eksempel valgfrie emner. Utdanningsplanen er et redskap for deg som student for å kunne planlegge ditt studieløp. Du er ikke nødt til å legge inn alle eksamener med en gang. Fokuser på inneværende semester. Du vil får god informasjon ved studiestart om hvilke emner som er obligatoriske og valgfrie for deg. Du kan gå inn senere å tilføye flere, så lenge du gjør det innen oppmeldingsfristen! Oppmeldingsfristene finner du i den akademiske kalenderen. Dersom emnet ditt går over to semester, må du melde deg opp i emnet det semesteret undervisning i emnet starter. Husk å ta kontakt med din studieveileder ved fakultetet ved endringer av ditt studieløp.
  Har du relevant utdanning fra før, kan du søke om at tidligere eller ekstern utdanning fra andre institusjoner blir en del av graden din ved NMBU. 

  3) Status og oversikt
  Viser oversikt over din utdanningsplan så langt.

  4) Min profil
  Fyll inn de korrekte kontaktopplysningene for dette semesteret. 

  5) Semesterregistreringen er fullført når denne registreringen er gjort og semesteravgiften er registrert betalt.

  For å navigere i StudentWeb må du bruke knappene inne på StudentWebs nettsider (ikke bruk frem/tilbake-knappene i nettleseren).
  Har du spørsmål eller utfordringer med StudentWeben er du velkommen til  å ta kontakt med Studentenes informasjonsTorg (SiT).

  Her finner du en instruksjonsvideo for semesterregistrering i Studentweb.

  Klikk på Start registreringen og følg alle stegene: 

  1) Rettigheter og plikter
  Gjør deg kjent med innholdet før du klikker deg videre.

  2) Utdanningsplan
  Alle studenter som er tatt opp på et studieprogram får en utdanningsplan som gir oversikt over emner som er tatt og emner som skal tas. I tillegg kan du legge inn emner for eksempel valgfrie emner. Utdanningsplanen er et redskap for deg som student for å kunne planlegge ditt studieløp. Du er ikke nødt til å legge inn alle eksamener med en gang. Fokuser på inneværende semester. Du vil får god informasjon ved studiestart om hvilke emner som er obligatoriske og valgfrie for deg. Du kan gå inn senere å tilføye flere, så lenge du gjør det innen oppmeldingsfristen! Oppmeldingsfristene finner du i den akademiske kalenderen. Dersom emnet ditt går over to semester, må du melde deg opp i emnet det semesteret undervisning i emnet starter. Husk å ta kontakt med din studieveileder ved fakultetet ved endringer av ditt studieløp.
  Har du relevant utdanning fra før, kan du søke om at tidligere eller ekstern utdanning fra andre institusjoner blir en del av graden din ved NMBU. 

  3) Status og oversikt
  Viser oversikt over din utdanningsplan så langt.

  4) Min profil
  Fyll inn de korrekte kontaktopplysningene for dette semesteret. 

  5) Semesterregistreringen er fullført når denne registreringen er gjort og semesteravgiften er registrert betalt.

  For å navigere i StudentWeb må du bruke knappene inne på StudentWebs nettsider (ikke bruk frem/tilbake-knappene i nettleseren).
  Har du spørsmål eller utfordringer med StudentWeben er du velkommen til  å ta kontakt med Studentenes informasjonsTorg (SiT).

  Her finner du en instruksjonsvideo for semesterregistrering i Studentweb.

  6) Last ned app for studentbevis/semesterkort

  Studentbevis-appen fungerer som studentbevis hos bl.a. studentsamskipnadene og kollektivtransportselskaper (f.eks. NSB), og vil være gyldig på lik linje med studiekort og papirkvittering. Du vil likevel fortsatt trenge studiekort for å f.eks. få tilgang til bygninger og låne bøker.

  For at studentbeviset skal være gyldig må du ha betalt semesteravgiften og semesterregistrert deg. Hvis det ikke vises bilde av deg selv i appen, må annen gyldig legitimasjon kunne fremvises sammen med appen. Studenter som studerer ved flere institusjoner må velge den institusjonen der de har betalt semesteravgiften når de logger seg på studentbevis-appen.

  Appen er tilgjengelig på norsk og engelsk, og følger standardspråket på telefonen din.

  Appen lastes ned fra din app-butikk: App Store (iOS)Google Play (Android) eller Windows Store.

  Hvordan logge seg på studentbevis-appen første gang?

  • Åpne appen (krever internettilgang)
  • Velg hvilket lærested du tilhører
  • Logg inn med vanlig brukernavn og passord utdelt av ditt lærested. 
  • Les samtykkeerklæringen og aksepter (appen kan kun benyttes hvis du gir ditt samtykke)
  • Les vilkårene og godkjenn (appen kan kun benyttes hvis du godkjennes vilkårene)
  • Appen viser bildet som ble tatt til studentkortet. Hvis appen ikke viser bilde, må annen gyldig legitimasjon med bilde vises ved kontroll for at appen skal være gylde som studentbevis. 

  Hvis du har betalt semesteravgift og semesterregistrert deg, vil dette vises i en gul boks nederst på siden. Selve kvitteringen lagres i appen, så etter innlogging og registrering av betalt semesteravgift i appen kan den brukes uten internettilgang.

  Merk: Du skal både ha app (eventuelt semesterkort) og studentkort

  Studenter som ikke har smarttelefon
  Dersom du ikke har smarttelefon og derfor ikke har mulighet til å bruke studentbevisappen, kan du bestille en semesterkvittering på papir. Du logger på Studentweb og fra menyen oppe til venstre velger du Bestillinger og så Semesterkvittering. Husk å sjekke at semesteradressen i StudentWeb er oppdatert først. 

  Personvern
  Bruk av StudentWeb sine sider følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift og er underlagt Internkontrollsystem for Informasjonssikkerhet ved NMBU sine rutiner for bruk av personopplysninger.


 • Du må sikre at du er meldt opp til både undervisning og til eksamen/vurdering.

  Sjekk at utdanningsplanen din er korrekt! Når du bekrefter utdanningsplanen din, vil du automatisk bli undervisningsoppmeldt i de obligatorisk emnene som ligger i din plan for det aktuelle semesteret. NB: Husk å kontrollere at du også blir vurderingsmeldt dvs. oppmeldt til eksamen/vurdering.

  Husk at du må være semesterregistrert og ha betalt semesteravgift for å få avlegge eksamen. Semesterregistrering og betaling av semesteravgift må gjøres hvert semester innen fristene - sjekk akademisk kalender.

  Du har selv ansvaret for å kontrollere at du er meldt opp/av til de emnene du skal ta. Kontroller oppmeldingene under «aktive emner» på Studentweb.

  Ta kontakt med Studentens informasjonstorg før oppmeldingsfristen hvis du har problemer med semesterregistrering eller du lurer på noe.

  Tilleggsemner og oppmelding til konte
  Meld deg opp i eventuelle tilleggsemner eller til ny eksamen/konte:

  • Logg deg inn på Studentweb
  • Velg «aktive emner»
  • Søk opp ønsket emne
  • Trykk på velg og følg videre instruks

  Se hvordan du gjør det i denne videoen

  Oppmeldingsfrister for emner og eksamen:

  • Augustblokk: Første onsdag i augustblokken
  • Høstparallell: 15. september
  • Ny eksamen/konte høst: 1. oktober
  • Januarblokk: 1. desember
  • Vårparallell: 1. februar
  • Ny eksamen/konte vår: 1. mars 
  • Juniblokk: 1. april
 • Har du meldt deg opp til et emne, som du allikevel ikke skal ta? Husk å melde deg av innen fristen!

  Studenter har tre forsøk på å ta eksamen i et emne. Dersom du ikke møter opp til en eksamen som du er oppmeldt til, så vil det telle som ett forsøk på å ta eksamen i dette emnet. 

  Ønsker du å melde deg av en eksamen du er meldt opp til gjør du dette via Studentweb

  Fremgangsmåte:

  • Gå inn på «Aktive emner».
  • Velg emne du ønsker å melde deg av
  • Trykk på "Trekk fra vurdering" på det aktuelle emnet.

  Se hvordan du gjør det i denne videoen

  NB: Melder du deg av et emnet ved en feil, ta kontakt med SIT innen fristen.

  Avmeldingsfrister:

  • Avmeldingsfrist for augustblokk: Første onsdag i augustblokken
  • Avmeldingsfrist for høstparallellen: 1. november
  • Avmeldingsfrist for ny eksamen/konte høst: 1. november
  • Avmeldingsfrist for januar blokk: Første onsdag i januarblokken
  • Avmeldingsfrist for vårparallell: 1. april
  • Avmeldingsfrist for ny eksamen/konte vår: 1. april
  • Avmeldingsfrist for juniblokk: 1. mai

Publisert - Oppdatert

Del på