Universell utforming

Universell utforming eller "tilgjengelighet for alle" betyr at hovedløsningen skal være god for alle, slik at så mange som mulig kan delta uten særskilt tilrettelegging.

av LMU

Universell utforming

NMBU jobber systematisk for å bli et universelt utformet universitet, men veien er lang og mange av våre bygninger er gamle og verneverdige.
.
Handlingsplan for Universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne - NMBU 2010-2018.

Har du behov for tilrettelegging i studiene, finner du mer informasjon her


Tidligere handlingsplaner:

Handlingsplan for studenter med funksjonshemning NLH, 2001-2010.

Handlingsplan UMB 2010-2018

Published 12. november 2008 - 12:00 - Updated 21. February 2019 - 13:51