Meny
NMBU-student
Trenger du tilrettelegging ved eksamen?
+Meny

Trenger du tilrettelegging ved eksamen?

Husk å søke innen fristen.

Trenger du tilrettelegging ved eksamen?

Søknadsfrist tilrettelegging eksamen - gjelder for studenter som ikke allerede har innvilget tilrettelegging ved NMBU

1. oktober - eksamen/prøver i høstsemesteret, samt ny prøve/konte høst og januarblokk

1. mars - eksamen/prøver i vårsemesteret, samt ny prøve/konte vår og juniblokk.

  • Etter fristen er det kun akutt sykdom/skade som det vil bli vurdert tilrettelagt for ved førstkommende eksamensperiode.

Har du et dokumentert behov for:

  • utvidet eksamenstid?   
  • bruk av PC?
  • eget rom?
  • annet?

Da må du huske å søke innen fristen. Dokumentasjon fra medisinsk sakkyndig kan eventuelt ettersendes. Dokumentasjonen sendes arkivet@nmbu.no

Etter fristen vil det kun være søknad om tilrettelegging ved dokumentert akutt sykdom/skade eller andre særskilte grunner, oppstått etter fristen, som vil bli vurdert innvilget for nærmeste eksamensperiode.

Informasjon om hvordan du kan søke, krav til dokumentasjon og hvordan vi kan tilrettelegge for deg finner du på våre tilretteleggingssider

Søknadsfrist tilrettelegging studier

Ta kontakt med studieavdelingen snarest mulig etter studiestart eller dersom det oppstår en akutt situsjon 

Har du spørsmål eller ønsker et møte

Kontakt oss på e-post: tilrettelegging@nmbu.no

Published 10. september 2014 - 13:36 - Updated 17. February 2017 - 13:53