Stipend for studenter med nedsatt bevegelsesevne

Med ønske om å stimulere til at personer med bevegelsesnedsettelse tar høyere utdanning, blir det i perioden 2013 til 2017 delt ut årlige stipend til studenter innen denne gruppen. Stipendiene er et supplement til lån i Statens Lånekasse og andre offentlige finansieringsordninger for utdanning.

Stipend for studenter med nedsatt bevegelsesevne

Stiftelsen Sophies Minde Stiftelsens formål er å bidra til at personer med bevegelsesnedsettelse kan leve et aktivt og selvstendig liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

Stipendordning Studenter på bachelornivå kan søke om stipend på inntil kr. 24 000 pr. år og mastergradsnivå på inntil kr. 36 000 pr. år.  Dette gjelder også for tilsvarende studier i utlandet. I tillegg kan bevegelsesnedsatte som ikke greier å fullføre studiet innenfor normert tid og som ikke får lån i Statens Lånekasse, søke om et høyere stipendbeløp. Studiestipendet innvilges for ett år av gangen. Utbetalingen av stipendiet er tredelt. Første utbetaling skjer ved studieårets begynnelse, andre utbetaling ved bekreftelse på at andre semester er påbegynt. Siste utbetaling skjer når stiftelsen får bekreftelse/karakterutskrift på at studieåret er gjennomført.

Søknadsfristen er 15. september 2017.

Søknadsskjema kan hentes ut på www.ssm.no Evt. spørsmål rettes til stiftelsen på tlf. 909 32 922, e-post: ssm@ssm.no

Published 5. juli 2017 - 10:32 - Updated 5. juli 2017 - 10:44