Ekstra stipend fra lånekassen ved funksjonsnedsettelse

Lånekassen tibyr et ekstra stipend til studenter i høyere utdanning som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan jobbe ved siden av utdanningen.

Stipendet blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue. 

Les mer om stipendet og krav til dokumentasjon hos lånekassen

Vennligst merk at skjema som må sendes inn till lånekassen krever signatur fra lege/fagperson. Tilretteleggingskontoret ved NMBU har en avtale med Helsestasjonen for studenter i Ås om at de kan signere på skjemaet. Husk å ta med deg dokumentasjonen du har fra lege/sakkyndig på at du har en funskjonsnedsettelse.

Published 5. juli 2017 - 10:28 - Updated 5. juli 2017 - 10:46