Stipend - nedsatt funksjonevne

Raindrop

Stipend for studenter med nedsatt bevegelsesevne

Med ønske om å stimulere til at personer med bevegelsesnedsettelse tar høyere utdanning, blir det i perioden 2013 til 2017 delt ut årlige stipend til studenter innen denne gruppen. Stipendiene er et supplement til lån i Statens Lånekasse og andre offentlige finansieringsordninger for utdanning.

Raindrop

Ekstra stipend fra lånekassen ved funksjonsnedsettelse

Studenter med nedsatt funksjonsevne kan ha rett på ekstra stipend fra lånekassen.