Meny
NMBU-student
Tilrettelegging ved prøver og hjemmeksamen
+Meny

Tilrettelegging ved prøver og hjemmeeksamen

Ved prøver og hjemmeeksamen arrangert av instituttet må du selv være aktiv for å få tilretteleggingen du har behov for.

Tilrettelegging ved prøver og hjemmeksamen

Forlenget tid ved delprøver og hjemmeeksamen
For delprøve/lokal skriftligprøve/hjemmeeksamen arrangert av fakultetene avtales tilretteleggingen direkte med emneansvarlig. Alternativt kan du kontakte studieveileder ved fakultetet eller tilretteleggingskontoret ved Studieavdelingen. 

Innvilgelsesbrevet eller e-posten du skal ha mottatt er din dokumentasjon på at du har innvilget tilrettelegging og må vises frem til emneansvarlig eller studieveileder i god tid før delprøven/lokal skriftligprøve/hjemmeeksamen skal avholdes. Vennligst ta kontakt med tilretteleggingskontoret dersom du mangler brevet/e-posten.  

Det gis 10 minutter forlenget tid ved delprøve/lokalt skriftligprøver der varigheten er 45 minutter og inntil 1½ time. Er varigheten på prøven 2-3 timer gis det ½ time i forlenget tid.

Hjemmeeksamen
-
Eksamen på 24 timer eller mer: 3 timer ekstra tid
- Eksamen på 36 timer eller mer: 5 timer ekstra tid
- Eksamen på 48 timer eller mer: 7 timer ekstra tid

Behov for PC ved delprøver
Normalt innvilges ikke bruk av PC ved delprøver. Dersom du mener at du har behov for PC ved delprøver må du umiddelbart, etter at du ble kjent tidspunkt for prøven, ta kontakt med tilretteleggingskontoret ved Studieavdelingen. Dersom du venter for lenge med å ta kontakt mister du retten til å benytte PC ved den aktuelle prøven

Behov for eget rom ved delprøver
Ved behov for eget rom ved lokale prøver må dette avklares både med tilretteleggingskontoret ved Studieavdelingen og emneansvarlig. Du må ta kontakt umiddelbart etter at du ble kjent med tidspunkt for prøven. Dersom du venter for lenge med å ta kontakt mister du retten til eget rom på den aktuelle prøven. Hvorvidt det er mulig å gjennomføre delprøven på eget rom må avklares særskilt for hver prøve.  

Published 2. oktober 2014 - 13:47 - Updated 13. januar 2017 - 11:21