PC ved eksamen?

Hvis du har søkt om og fått innvilget bruk av PC ved avsluttende eksamen i ordinær eksamensperiode må du huske på følgende:

Trenger du PC ved eksamen må tilretteleggingskontoret ved Studieavdelingen ha beskjed om ved hvilke eksamener det gjelder innen avmeldingsfristen for den eksamen. Dersom beskjed ikke gis innen avmeldingsfristen mister du retten til bruk av PC for den eksamen.

Frist for å gi beskjed om behov for  PC:     

Gjelder for eksamensperiode:

Første onsdag i augustblokk                  Augustblokkeksamen
1. november Høstparallell og konte/ny eksamen høst
Første onsdag i januarblokk Januarblokkeksamen
1. april Vårparallell og konte/ny eksamen vår
1. mai Juniblokkeksamen
  • Ved bruk av PC vil eksamen bli avholdt på egen datasal. Du kan ikke benytte egen PC.
  • Programmet Textpilot er installert på PCer på datasalen - hjelper med rettskriving, ordvalg og opplesing i Word.
  • Bruke opplesningsfunksjonen Textpilot? - Ta med egne øretelefoner.
  • Du får eksamensoppgaven i papirform* så fremt ikke annet er avtalt.
  • Det er kun tilgang til Word og ikke andre programmer som f. eks Excel.

Hvorfor blir jeg ikke automatisk plassert på datasal?
Lurer du på hvorfor du ikke automatisk blir plassert på datasal selv om du har fått innviglet bruk av PC ved eksamen? Vi ved tilretteleggingskontoret kan ikke vite hvovidt du har behov for å bruke PC ved eksamenene du er oppmeldt i, og av den grunn må du si ifra hver gang. Hvis eksamensformen er Multiple Choice/flervalgstest, utregninger, tegning av grafer eller lignenede, har du kanskje ikke behov for PC. Husk at det kun er Word som er tilgjengelig på PCene.

Ikke behov for PC?
Hvis du ikke har behov for å bruke PC ved eksamen blir du plassert på ordinær eksamenssal og får ekstra tid, dersom du har dette innvilget.   

*Elektronisk oppgave
Du får utdelt eksamensoppgaven på papir på datasalen. Dersom du har behov for å ha oppgaven elektronisk må du gi beskjed til tilretteleggingskontoret 

Behov for PC ved delprøver
Normalt innvilges ikke bruk av PC ved delprøver avviklet i løpet av semesteret. Dersom du har et sterkt behov for PC må du kontakte tilretteleggingskontoret  snarest etter at du har fått vite tidspunkt for prøven, slik at det kan avklares om bruk av PC kan innvilges. Venter du for lenge med å ta kontakt vil du ikke få bruke PC ved den aktuelle prøven.  

 Akademisk kalender

Published 20. januar 2016 - 9:53 - Updated 1. mars 2017 - 10:56