Meny
NMBU-student
Informasjon for studenter med dysleksi
+Meny

Informasjon for studenter med dysleksi

Har du lese- og skrivevansker eller dysleksi? Eller lurere du på om du har det?

Informasjon for studenter med dysleksi

Tilretteleggingskontoret ved Studieavdelingen bidrar i samarbeid med den enkelte student og fakultetene ved å tilrettelegge forholdene i studietiden og under eksamensavvikling.

Lurer du på om du har dysleksi?
Ta kontakt med tilretteleggingskontoret dersom du ønsker å bli utredet for dysleksi.

Har du dokumentert dysleksi?
Dersom du er utredet for dysleksi fra et tidligere lærested ber vi deg kontakte tilretteleggingskontoret og vi vil hjelpe deg å få tilrettelagt studier og eksamen i tråd med anbefalinger fra sakkyndig. Tilretteleggingskontoret vil normalt ikke kreve ny utredning for å tilby tilrettelegging under studieperioden ved på NMBU. Vær oppmerksom på at mulighetene for tilrettelegging på universitetsnivå kan være begrenset i forhold til på videregåendeskole.

Trenger du tilrettelegging ved studier og/eller eksamen?
Ta kontakt med tilretteleggingskontoret så fort som mulig etter påbegynte studier og innen søknadsfristen for å søke om tilrettelegging og for å avtale et møte. Ta gjerne med dokumentasjonen du allerede har.  
 
Innvilgelse av PC bruk
Dersom du får innvilget bruk av PC under eksamen i studietiden, må du innen avmeldingsfristen for hver periode melde til tilretteleggingskontoret hvilke eksamener du ønsker å benytte PC i. Dette fordi det ikke er alle typer eksamen som er egnet for PC.

Støtteprogram for PC 
NMBU har lisenser på TextPilot. Denne programvaren skal være installert på de største datasalene. Ta med egne øretelefoner dersom du skal benytte talesyntesen. På TextPilot sine nettsider kan du laste ned en demoversjon på 10 timer for å teste ut programvaren.

Lydbøker
Kjenner du til NLB, Norsk lyd og blindeskriftsforbund? Her kan også alle studenter med dokumenterte lese- og skrivevankser låne pensumlitteratur som lydbøker.Som student må man søke om å bli personlig bruker og sende dokumentasjon.

Diktafon
NMBU har noen diktafoner som kan lånes ut for kortere tidsrom for å teste ut bruk av diktafon i undervisningssamenheng. Ta kontakt med oss i studieavdelingen. Ønsker du å ta opp forelesninger, er det retningslinjer for å gjøre dette. 'Egenerklæring for lydopptak under forelesning' må fylles ut, skjemaet finner du på Skjema og maler siden under 'Tilrettelegging'.

Skal du skrive masteroppgave? 
Unntaksvis kan studenter med meget kraftig grad av dysleksi få innvilget inntil 20 timers språkvask av masteroppgave,retting av syntaks og ordfeil.

Søknad om språkvask sendes tilretteleggingskontoret. Det må foreligge ny dokumentasjon, tilpasset høyskole- og universitetssektoren, der behovet for slik språkvask fremgår. Arbeidet med språkvask kan for eksempel utføres av student, og personen avlønnes etter fastsatte satser. Personen som benyttes til språkvask må ikke rette eller kommentere det faglige innholdet i oppgaven. Ta kontakt med studieavdelingen i god tid før du skal skrive din oppgave, ettersom arbeidskontrakt må inngås før arbeidet starter

Andre hjelpemidler
Det er mange hjelpemidler på markedet. Det er opp til den enkelte student, eventuelt i samarbeid med NAV, å skaffe seg ekstra hjelpemidler. 

 

Published 24. February 2009 - 13:00 - Updated 13. januar 2017 - 11:28