Meny
NMBU-student
Informasjon for studenter med dysleksi
+Meny

Informasjon for studenter med dysleksi

Har du lese- og skrivevansker eller dysleksi? Eller lurere du på om du har det?

Informasjon for studenter med dysleksi

Tilretteleggingskontoret ved Studieavdelingen bidrar i samarbeid med den enkelte student og fakultetene ved å tilrettelegge forholdene i studietiden og under eksamensavvikling.

Har du dokumentert dysleksi?
Dersom du er utredet for dysleksi fra et tidligere lærested ber vi deg kontakte tilretteleggingskontoret og vi vil hjelpe deg å få tilrettelagt studier og eksamen i tråd med anbefalinger fra sakkyndig. Tilretteleggingskontoret vil normalt ikke kreve ny utredning for å tilby tilrettelegging i form av utvidet tid og PC under eksamen. Vær oppmerksom på at mulighetene for tilrettelegging på universitetsnivå ellers kan være begrenset i forhold til på videregående skole.

Trenger du tilrettelegging ved studier og/eller eksamen?
Ta kontakt med tilretteleggingskontoret så fort som mulig etter påbegynte studier og innen søknadsfristen for å søke om tilrettelegging og for å avtale et møte. Ta gjerne med dokumentasjonen du allerede har.  
 
Innvilgelse av PC bruk
Dersom du får innvilget bruk av PC under eksamen i studietiden, må du innen avmeldingsfristen for hver periode melde til tilretteleggingskontoret hvilke eksamener du ønsker å benytte PC i. Dette fordi det ikke er alle typer eksamen som er egnet for PC.

Støtteprogram for PC 
NMBU har lisenser på TextPilot og Lingdys, men det anbefales at man kjøper inn egen lisens ettersom programvaren tilpasses den enkelte bruker og stavekontrollen basert på erfaringer fra brukerens språkbruk. Textpilot og Lingdys er godkjente hjelpemiddler og kan kjøpes eller skaffes gjennom å søke Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke. Programvaren er forøvrig installert på de største datasalene. Ta med egne øretelefoner dersom du skal benytte talesyntesen. På nettsider til Textpilot og Lingit kan du laste ned en demoversjoner for å teste ut programvaren. Ta kontakt med tilretteleggingskontoret dersom du trenger hjelp.

Lydbøker
Kjenner du til NLB, Norsk lyd og blindeskriftsforbund? Her kan også alle studenter med dokumenterte lese- og skrivevankser låne pensumlitteratur som lydbøker. Som student må man søke om å bli personlig bruker og sende dokumentasjon.

Lurer du på om du har dysleksi?
Ta kontakt med tilretteleggingskontoret dersom du lurer på om du har dysleksi.

Diktafon
NMBU har noen diktafoner som kan lånes ut for kortere tidsrom for å teste ut bruk av diktafon i undervisningssamenheng. Ta kontakt med oss i studieavdelingen. Ønsker du å ta opp forelesninger, er det retningslinjer for å gjøre dette. 'Egenerklæring for lydopptak under forelesning' må fylles ut, skjemaet finner du på Skjema og maler siden under 'Tilrettelegging'.

Skal du skrive masteroppgave? 
Unntaksvis kan studenter med meget kraftig grad av dysleksi få innvilget inntil 20 timers språkvask av masteroppgave,retting av syntaks og ordfeil.

Søknad om språkvask sendes tilretteleggingskontoret. Det må foreligge ny dokumentasjon, tilpasset høyskole- og universitetssektoren, der behovet for slik språkvask fremgår. Arbeidet med språkvask kan for eksempel utføres av student, og personen avlønnes etter fastsatte satser. Personen som benyttes til språkvask skal ikke rette eller kommentere det faglige innholdet i oppgaven. En eventuell søknad må sendes studieavdelingen i god tid før du skal skrive din oppgave

Andre hjelpemidler
Det er mange hjelpemidler på markedet. Det er opp til den enkelte student, eventuelt i samarbeid med NAV, å skaffe seg ekstra hjelpemidler. 

 

Published 24. February 2009 - 13:00 - Updated 6. mars 2017 - 14:11