Meny
NMBU-student
Hvordan søke om tilrettelegging?
+Utveksling
+Meny

Hvordan og når må du søke om tilrettelegging ved eksamen og/eller studie?

For å søke om tilrettelegging må du levere søknad og dokumentasjon fra medisinsk sakkyndig innen oppgitte frister

Hvordan søke om tilrettelegging?

Elektronisk søknadsskjema for tilrettelegging: 
Fylles inn av studenten

søknadsskjema bokmål 
søknadsskjema nynorsk

Søknadsfrist tilrettelegging eksamen - gjelder for studenter som ikke allerede har innvilget tilrettelegging ved NMBU

1. oktober - eksamen/prøver i høstsemesteret, samt ny prøve/konte høst og januarblokk

1. mars - eksamen/prøver i vårsemesteret, samt ny prøve/konte vår og juniblokk.

 • Søknaden må være sendt innen søknadsfristen. Dokumentasjon fra medisinsksakkyndig kan ettersendes -  innen 3 uker etter søknadsdato. Dokumentasjonen sendes til arkivet@nmbu.no
 • Etter fristen er det kun akutt sykdom/skade som det vil bli vurdert tilrettelagt for ved førstkommende eksamensperiode.
 • NB: Kjent og forventet redusert helsetilstand som skyldes allergi regnes ikke som en akutt tilstand og det må søkes om tilrettelegging innen søknadsfristen for perioden.

Krav til dokumentasjon
For at vi skal kunne behandle søknaden din om tilrettelegging må du levere dokumentasjon på behovet ditt, dvs. legeerklæring, spesialistrapport, dysleksiattest eller tilsvarende.
Skjema for utfylling av lege/medisinsk sakkyndig

Dersom sakkyndig ikke benytter NMBUs skjema må dokumentasjonen inneholde:

 • Navn på student
 • Fødselsnummer
 • Hvor lenge dokumentasjonen er gyldig.
 • Hvorvidt tilretteleggingsbehovet er langvarig eller av kortere varighet.
 • Hvilken form for tilrettelegging sakkyndig mener er nødvendig.
 • Dokumentasjonen må være datert, signert av lege/ annen sakkyndig og stemplet

Hensikten med tilrettelegging er at den skal kompensere for de ulempene funksjonsnedsettelsen din medfører, samtidig som en i størst mulig grad skal sikre at alle kandidater prøves likt.

Dersom du er student ved NMBU og har

 • Lese- og skrivevansker/dysleksi
 • ADHD
 • Asperger
 • Svaksynt/blind
 • Nedsatt hørsel
 • Nedsatt bevegelsesevne
 • Psykososiale vansker
 • Kronisk sykdom
 • Andre årsaker

kan du ha rett til tilrettelegging ved studier og eksamen

PS: Ved Campus Ås gis det ikke tilrettelegging som følge av annet morsmål enn norsk.

Har du spørsmål eller ønsker et møte
Kontakt oss på tilretteleggingskontoret

Published 2. April 2014 - 15:10 - Updated 1. juni 2017 - 14:01