Meny
NMBU-student
Hvordan søke om tilrettelegging?
+Meny

Hvordan søke om tilrettelegging?

For å søke om tilrettelegging må du levere søknad og dokumentasjon fra medisinsk sakkyndig

Hvordan søke om tilrettelegging?

Elektronisk søknadsskjema for tilrettelegging: 
Fylles inn av studenten
søknadsskjema bokmål 
søknadsskjema nynorsk

Krav til dokumentasjon
For at vi skal kunne behandle søknaden din om tilrettelegging må du levere dokumentasjon på behovet ditt, dvs. legeerklæring, spesialistrapport, dysleksiattest eller tilsvarende.
Skjema for utfylling av lege/medisinsk sakkyndig

Dersom sakkyndig ikke benytter NMBUs skjema må dokumentasjonen inneholde:
- Navn
- Fødselsnummer
- Hvor lenge dokumentasjonen er gyldig.
- Hvorvidt tilretteleggingsbehovet er langvarig eller av kortere varighet.
- Hvilken form for tilrettelegging sakkyndig mener er nødvendig.
- Dokumentasjonen må være datert, signert av lege/ annen sakkyndig og stemplet

Hensikten med tilrettelegging er at den skal kompensere for de ulempene funksjonsnedsettelsen din medfører, samtidig som en i størst mulig grad skal sikre at alle kandidater prøves likt.

Frist for å søke om tilrettelegging ved eksamen  
NB: Søknaden må være sendt innen søknadsfristen. Dokumentasjon fra medisinsksakkyndig kan ettersendes -  innen 3 uker etter søknadsdato. Dokumentasjonen sendes til arkivet@nmbu.no

Dersom du er student ved NMBU og har

  • Lese- og skrivevansker/dysleksi
  • ADHD
  • Asperger
  • Svaksynt/blind
  • Nedsatt hørsel
  • Nedsatt bevegelsesevne
  • Psykosoiale vansker
  • Kronisk sykdom
  • Andre årsaker

kan du ha rett til tilrettlegging ved studier og eksamen

PS: Ved Campus Ås gis det ikke tilrettelegging som følge av annet morsmål enn norsk.

Har du spørsmål eller ønsker et møte
Kontakt oss på tilretteleggingskontoret

Published 2. April 2014 - 15:10 - Updated 17. February 2017 - 13:54