+Utveksling

Studentforsikring

Er du forsikret dersom det brenner på hybelen din, sykkelen eller mobilen din blir stjålet eller ødelagt på ferie? Hva om du blir skadet i forbindelse med undervisning eller på ekskursjoner/feltarbeid? Hva om du blir varig arbeidsufør?

av SiT

Studentforsikring

Les mer om NSO studentforsikring – Reise, ulykke, uførhet, innbo til studentpris!

Published 8. juni 2016 - 11:15 - Updated 31. mars 2017 - 16:07