5-6 årige studieprogram

 Velkommen som ny student!

Under finner du nyttig start-informasjon til hvert enkelt program; ett av NMBUs femårige masterprogram eller veterinærstudiet.

5-6 årige studieprogram

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK)

Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM)

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT)

 

Published 1. juli 2014 - 16:03 - Updated 24. mai 2017 - 13:35