Masterprogrammer (to år)

For deg som skal gå to-årig master. Her finner du informasjon om aktiviteter i de første ukene på dit studieprogram

Master

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK)

Data Science

Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM)

• Eiendomsutvikling
• Folkehelsevitenskap
• International Development Studies
• International Environmental Studies 
• International Relations

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

• Fornybar energi
• Miljø og naturressurser
• Naturbasert reiseliv
• Naturforvaltning
• Radioecology
• Skogfag
• Ecology

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

• Kjemi
• Bioteknologi
• Matvitenskap
• Matvitenskap - mat, ernæring og helse
• Bioinformatikk og anvendt statistikk

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT)

• Biologi
• Feed Manufacturing Technology
• Agroecology
• Animal Breeding and Genetics
• Aquaculture
• Aquatic Food Production - Safety and Quality
• Plantevitenskap
• Husdyrvitenskap

Handelshøyskolen (HH)

• Entreprenørskap og innovasjon
• Samfunnsøkonomi
• Økonomi og administrasjon - siviløkonom

Published 27. juni 2014 - 9:17 - Updated 24. mai 2017 - 14:12