Bachelor

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK)

• Geomatikk
• Energi og miljøfysikk

Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM)

• Landskapsingeniør
International Environment and Development Studies

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

• Fornybar energi
• Miljø og naturressurser
• Skogfag
• Økologi og naturforvaltning

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

• Kjemi
• Bioteknologi
• Matvitenskap og ernæring

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT)

• Biologi
• Husdyrvitenskap
• Plantevitenskap

Handelshøyskolen (HH)

• Samfunnsøkonomi
• Økonomi og administrasjon

 

 

Published 25. juni 2014 - 12:45 - Updated 24. mai 2017 - 13:18