Meny
NMBU-student
Pris master Statens vegvesen

Pris for master fra Statens vegvesen

Som en del av samarbeidsavtalen mellom UMB og Statens vegvesen, er det i 2004 opprettet en pris på kr. 20.000 for beste masteroppgave på UMB som er faglig relevant for Vegvesenet, og som oppnår karakteren A.

Pris master Statens vegvesen

Prisen deles kun ut hvis det finnes en kvalifisert kandidat. Er det flere aktuelle kandidater tas avgjørelsen av fagfolk i Statens vegvesen i samråd med fagmiljøet på UMB. Prisen deles ut i forbindelse med Vegvesenets PR-arrangement som holdes hvert år i februar /mars på UMB.

For øvrig gir Statens vegvesen en økonomisk støtte på kr. 12 .000 til studenter som skriver masteroppgave om et fagtema som er relevant for vegsektoren. Bachelor oppgaver støttes med kr. 6.000. Avtale må inngås på forhånd med den aktuelle fagavdelingen i Vegvesenet. Se www.vegvesen.no

Ta gjerne kontakt med faglærer eller veileder her på UMB som vil henvise deg til den aktuelle avdelingen i Vegvesenet hvis du er interessert i å skrive oppgave for Statens vegvesen.

Published 13. mai 2008 - 16:46 - Updated 20. February 2014 - 15:29