Masteroppgave

Studentenes informasjonsTorg (SiT) ønsker med denne siden å gi studenter som skal skrive masteroppgave noen råd på veien.

av SiT

Masterstudenter

Siden inneholder informasjon om forskrifter, frister, potensielle master oppgaver og råd angående det å skrive en oppgave.


Frister:

Dersom undernevnte frister faller på en lørdag, søndag eller annen fridag, endres datoene til påfølgende virkedag.

Valg av oppgave: Kontakt studieveileder
Innlevering av kontrakt på masteroppgave: Før arbeidet med oppgaven starter. Ta kontakt med fakultetet for å få vite eksakt frist.
Oppmeldingsfrist for masteroppgave: 15.sept. for høstsemesteret og 1.feb. for vårsemesteret
Innlevering av avtale om spesialpensum: 1.feb. i siste studieår av masteren 
Avtale om konfidensiell oppgave: I god tid før innleveringsfristen for oppgaven
Innleveringsfrist for masteroppgave: Vårsemesteret – 15.mai kl 15.00 og Høstsemesteret – 15. desember kl 15.45

Tips ved skriving av masteroppgaven

Skrivesenteret

Skjemaer:
Skjemaer, forsider og baksider for gradsoppgaver m.m.

Viktig å huske på FØR og VED innlevering av masteroppgave:

  • Alle gradsoppgaver skal bruke NMBUs forsidemal
  • Kontakt trykkeri i god tid før innleveringsfristen for avtale
  • Gradsoppgaver på master nivå skal leveres i Brage. Se: http://www.nmbu.no/brage .Ta med kvittering på innlevering i Brage til SiT på innleveringsdagen.
  • Minimum 3 innbundne eksemplarer skal leveres på SiT innen innleveringsfristen. Eksemplarene blir stemplet av SiT. SiT beholder en kopi, mens resten skal leveres til ditt fakultet.
  • Er oppgaven konfidensiell så skal også skjema for konfidensiell oppgave leveres sammen med de innbundne oppgavene

Du kan nå endre din tittel på masteroppgaven i studweb

Relevante forskrifter og retningslinjer

Masteroppgaver
Oversikt over potensielle masteroppgaver finn du i høyre sidemeny og på instituttene sine egne nettsider.

Pris for beste masteroppgave
Prisen for beste masteroppgave på NMBU deles ut hvert år. Prisen er på 25 000 kroner. 

Published 6. mai 2013 - 9:00 - Updated 13. januar 2017 - 11:31