+Utveksling
+Meny

Masteroppgave

Studentenes informasjons Torg (SiT) ønsker med denne siden å gi studenter som skal skrive masteroppgave noen råd på veien.

av SiT

Masterstudenter

Siden inneholder informasjon om forskrifter, frister, potensielle master oppgaver og råd angående det å skrive en oppgave.


Frister:

Dersom frister nevnt under faller på en lørdag, søndag eller annen fridag, endres datoene til påfølgende virkedag.

Valg av oppgave: Kontakt studieveileder
Innlevering av kontrakt på masteroppgave: Før arbeidet med oppgaven starter. Ta kontakt med fakultetet for å få vite eksakt frist.
Oppmeldingsfrist for masteroppgave: 15.sept. for høstsemesteret og 1.feb. for vårsemesteret
Innlevering av avtale om spesialpensum: 1.feb. i siste studieår av masteren 
Avtale om konfidensiell oppgave: I god tid før innleveringsfristen for oppgaven
Innleveringsfrist for masteroppgave: Vårsemesteret – 15.mai kl 15.00 og Høstsemesteret – 15. desember kl 15.45

Tips ved skriving av masteroppgaven

Skjemaer og maler:
Skjemaer, maler for forsider og baksider - gradsoppgaver

Viktig å huske på FØR og VED innlevering av masteroppgave:

  • Alle gradsoppgaver skal bruke NMBUs forside- og baksidemal
  • Kontakt trykkeri i god tid før innleveringsfristen for avtale
  • Gradsoppgaver på master nivå skal leveres i Brage. Ta med kvittering på innlevering i Brage til SiT på innleveringsdagen.
  • Minimum 3 innbundne eksemplarer skal leveres på SiT innen innleveringsfristen. Eksemplarene blir stemplet av SiT. SiT beholder en kopi, mens resten skal leveres til ditt fakultet.
  • Er oppgaven konfidensiell så skal også skjema for konfidensiell oppgave leveres sammen med de innbundne oppgavene

Du kan nå endre din tittel på masteroppgaven i studweb

Relevante forskrifter og retningslinjer

Pris for beste masteroppgave
Prisen for beste masteroppgave på NMBU deles ut hvert år. Prisen er på 25 000 kroner. 

Published 6. mai 2013 - 9:00 - Updated 1. juni 2017 - 13:28