Innlevering av masteroppgaven

I god tid før innlevering av mastergradsoppgaven

For- og bakside på oppgaven

Trykking av oppgaven

 • Kontakt trykkeri i god tid før innleveringsfristen for å avtale trykking 
 • SiÅS/Rotator blir ofte benyttet. NMBU har også rammeavtaler med noen trykkerier.
 • Sjekk med fakultetet hvor mange trykte eksemplarer de ønsker og om de eventuelt dekker kostnaden til trykking.

Konfidensiell oppgave

 • Dersom masteroppgaven skal være konfidensiell må skjema Konfidensiell gradsoppgave fylles ut i samarbeid med veileder i god tid før innlevering.  

Tittel på mastergradsoppgaven

Frist for innlevering av mastergradsoppgaven

 • Høstsemesteret – 15. desember kl. 15.45
 • Vårsemesteret – 15.mai kl. 15.00 

Når du skal levere inn mastergradsoppgaven

Innlevering i Brage

 • Alle gradsoppgaver på masternivå skal leveres i Brage.
 • Oppgaven leveres som én pdf-fil.
 • Husk at dersom masteroppgaven skal være konfidensiell, må signert og godkjent skjema for konfidensiell oppgave, leveres med oppgaven i Brage.
  Informasjon om innlevering i Brage
 • Ta med kvittering på innlevering i Brage til SiT på innleveringsdagen.
  • Kvittering for innelvering i Brage mottar på epost. Dersom du ikke har tilgang til eposten via mobilen, kan ta bilde av kvitteringen med mobil og vise frem bildet til SiT.

Innlevering på Studentenes informasjonstorg (SiT)

 • Minimum 2 innbundne eksemplarer av masteroppgaven, identiske med den elektronisk versjonen levert i Brage, skal leveres på SiT innen innleveringsfristen.
  • Eksemplarene blir stemplet av SiT.
  • Stemplede eksemplarer må leveres til ditt fakultet.
 • Er oppgaven konfidensiell må kopi av skjema for konfidensiell gradsoppgave leveres sammen med de innbundne oppgavene ved innlevering til SiT.

Published 21. mars 2017 - 15:50 - Updated 27. september 2017 - 12:27