Masteroppgaveskriving

Masteroppgave

Frister for masteroppgaven:

Valg av oppgave: 

Kontakt studieveileder ved aktuelt fakultet

Innlevering av kontrakt: 

Må leveres før arbeidet med oppgaven starter. Ta kontakt med fakultetet for eksakt innleveringsfrist.

Oppmeldingsfrist for oppgaven: 

Høstsemesteret - 15. september eller
Vårsemesteret - 1. februar

Oppmeldingsfrist for spesialpensum:

Høstsemesteret - 15. september eller
Vårsemesteret - 1. februar

Avtale om konfidensiell oppgave:

Må godkjennes i god tid før innleveringsfristen for oppgaven

Innleveringsfrist:

Høstsemesteret – 15. desember kl. 15.45 eller
Vårsemesteret – 15. mai kl. 15.00